CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
99359 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4 33 Ngày
6.578.000₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
AMS 1.012.000₫
123.970.000₫ 130.548.000₫ 31-05-2024
99359 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4 33 Ngày
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
AMS 1.012.000₫
162.299.500₫ 170.142.500₫ 31-05-2024
99359 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4 33 Ngày
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
AMS 1.012.000₫
162.299.500₫ 170.142.500₫ 31-05-2024
99359 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 4 33 Ngày
7.843.000₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
AMS 1.012.000₫
215.303.000₫ 223.146.000₫ 31-05-2024
99332 Ho Chi Minh
> Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
20'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 38 Ngày
6.451.500₫
Chi tiết
THC 3.289.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
ACI 885.500₫
155.139.600₫ 161.591.100₫ 31-05-2024
99332 Ho Chi Minh
> Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'GP Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 38 Ngày
7.716.500₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
ACI 885.500₫
172.293.000₫ 180.009.500₫ 31-05-2024
99332 Ho Chi Minh
> Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 38 Ngày
7.716.500₫
Chi tiết
THC 4.554.000₫
BILL FEE 1.138.500₫
TELEX 885.500₫
SEAL 253.000₫
ACI 885.500₫
172.293.000₫ 180.009.500₫ 31-05-2024
99267 Ho Chi Minh
> Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
6.630.000₫
Chi tiết
THC 3.315.000₫
BILL FEE 1.147.500₫
TELEX 892.500₫
SEAL 255.000₫
AMS 1.020.000₫
171.360.000₫ 177.990.000₫ 31-05-2024
99267 Ho Chi Minh
> Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
7.905.000₫
Chi tiết
THC 4.590.000₫
BILL FEE 1.147.500₫
TELEX 892.500₫
SEAL 255.000₫
AMS 1.020.000₫
196.095.000₫ 204.000.000₫ 31-05-2024
99267 Ho Chi Minh
> Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
7.905.000₫
Chi tiết
THC 4.590.000₫
BILL FEE 1.147.500₫
TELEX 892.500₫
SEAL 255.000₫
AMS 1.020.000₫
196.095.000₫ 204.000.000₫ 31-05-2024
  • Hiển thị