CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Lan Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
75365 Ho Chi Minh
> Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
49.444.500₫ 55.566.200₫ 14-06-2023
75365 Ho Chi Minh
> Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
61.217.000₫ 68.515.950₫ 14-06-2023
75365 Ho Chi Minh
> Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
61.217.000₫ 68.515.950₫ 14-06-2023
75365 Ho Chi Minh
> Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Duval, Florida, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 6 40 Ngày
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
70.635.000₫ 77.933.950₫ 14-06-2023
75116 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 6 Ngày
1.864.000₫
Chi tiết
BILL 932.000₫
SEAL 233.000₫
TELEX 699.000₫
1.281.500₫ 3.145.500₫ 14-06-2023
75116 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 6 Ngày
1.864.000₫
Chi tiết
BILL 932.000₫
SEAL 233.000₫
TELEX 699.000₫
1.980.500₫ 3.844.500₫ 14-06-2023
75041 Da Nang
> Long Beach
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 5/ Thứ 6 25 Ngày
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
36.023.850₫ 42.145.550₫ 14-06-2023
75041 Da Nang
> Long Beach
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5/ Thứ 6 25 Ngày
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
44.735.500₫ 52.034.450₫ 14-06-2023
75041 Da Nang
> Long Beach
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6 25 Ngày
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫
BILL FEE 1.059.525₫
TELEX 824.075₫
SEAL 235.450₫
AMS 941.800₫
44.735.500₫ 52.034.450₫ 14-06-2023
74852 Ho Chi Minh
> Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 5 32 Ngày
5.093.000₫
Chi tiết
THC 3.009.500₫
BILL 1.041.750₫
SEAL 231.500₫
TELEX 810.250₫
34.725.000₫ 39.818.000₫ 14-06-2023
  • Hiển thị  
CÔNG TY CP INTERLINK
Lan Nguyễn (CÔNG TY CP INTERLINK)