CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #6153 | 27-07-2021 16:45

country

BOOKING ON HAND!!! HO CHI MINH TO LOS ANGELES-DIRECT SERVICE

Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫243,075,000/40HQ
Expiry date: 31-07-2021
T/T: 20 Days
ETD: 03/08/2021
Notes: VOLUME: 5x40'HC; ETD 03/08. CUT OFF S/I: 17H 30/07 20CLOSING TIME 10:00AM 31/07
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 251 Viewed