CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Contact person: Mr. Tuấn Triệu Văn

Pos: Sales Manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

See more >>
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97596 | 19-04-2024 09:14

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Tacoma | Vietnam-United States (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
20'GP Tue 40 Days
Transit
₫6,448,000
Detail:
THC ₫3,224,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫69,117,600 ₫75,565,600 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Tue 40 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫92,752,000 ₫100,440,000 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Tue 40 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫92,752,000 ₫100,440,000 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
45'HQ Tue 40 Days
Transit
₫7,688,000
Detail:
THC ₫4,464,000 / Cont
BILL ₫1,116,000 / B/L
SEAL ₫248,000 / Cont
TELEX ₫868,000 / B/L
AMS ₫992,000 / Cont
₫92,504,000 ₫100,192,000 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 1,646 Viewed