Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

2021-04-12 09:58

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #4965
Ngày đăng: 12-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Port Klang, Selangor, Malaysia
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 11.580.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hàng DG thêm phí 50$
DJ Shipping Lines

Thùy Anh Thân NVOCC chuyên tuyến India , China, Sing , Malay ...Liên hệ: 0763030127 (Ms . Thuy Anh) email: docs1.hph@djshippingline.com

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

2021-03-05 14:19

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #4690
Ngày đăng: 05-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

2021-03-05 14:10

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #4689
Ngày đăng: 05-03-2021
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Los Angeles, California, United States (LAX)
Nơi đến: Hanoi, Vietnam (HAN)
Cước: Call/KG
Hiệu lực đến: 13-03-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú: