Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Cước giá tốt Port Klang - HPH 20' Ref #4965
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 12-04-2021
Nơi đi: Port Klang, Selangor, Malaysia
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: 11.580.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hàng DG thêm phí 50$
Ref #4690
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 05-03-2021
Nơi đi: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 31-03-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ref #4689
Dịch vụ: Air
Ngày đăng: 05-03-2021
Nơi đi: Los Angeles, California, United States (LAX)
Nơi đến: Hanoi, Vietnam (HAN)
Cước: Call/KG
Hiệu lực đến: 13-03-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ref #4561
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 04-02-2021
Nơi đi: Taichung, Taichung, Taiwan
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ref #4515
Dịch vụ: LCL
Ngày đăng: 30-01-2021
Nơi đi: Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ref #4506
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 29-01-2021
Nơi đi: Shunde, Shunde, Guangdong, China
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ref #4496
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 28-01-2021
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 06-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Ref #4424
Dịch vụ: FCL
Ngày đăng: 15-01-2021
Nơi đi: Port Klang, Selangor, Malaysia
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú: