Coral Shipping Co.,Ltd

Coral Shipping Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr Santo Domingo

Chức vụ: Sale Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
8837 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 2 / Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
3.900.960
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / B/L
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 2.786.400 VNĐ / Cont
33.669.000 37.569.960 30-04-2021
8837 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 2 / Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
5.294.160
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / B/L
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
66.177.000 71.471.160 30-04-2021
8837 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 2 / Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
5.294.160
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / B/L
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
66.177.000 71.471.160 30-04-2021
7855 Ho Chi Minh
> Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
20'GP Thứ 4 20 Ngày
Chuyển tải
3.761.640
Chi tiết
DOC 882.360 VNĐ / Cont
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 2.670.300 VNĐ / Cont
34.830.000 38.591.640 16-02-2021
7644 Ho Chi Minh
> Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
20'GP Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
4.690.440
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / Cont
SLF 232.200 VNĐ / Cont
TLR 882.360 VNĐ / Cont
THC 2.670.300 VNĐ / Cont
109.134.000 113.824.440 31-01-2021
7644 Ho Chi Minh
> Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
40'GP Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
6.083.640
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / Cont
SLF 232.200 VNĐ / Cont
TLR 882.360 VNĐ / Cont
THC 4.063.500 VNĐ / Cont
197.370.000 203.453.640 31-01-2021