Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
4.723.875₫
Chi tiết
THC 2.907.000₫ /Cont
BILL 847.875₫ /B/L
SEAL 242.250₫ /Cont
Telex release (if any) 726.750₫ /B/L
3.633.750₫ 8.357.625₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫ /Cont
BILL 847.875₫ /B/L
SEAL 242.250₫ /Cont
Telex release (if any) 726.750₫ /B/L
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.177.375₫
Chi tiết
THC 4.360.500₫ /Cont
BILL 847.875₫ /B/L
SEAL 242.250₫ /Cont
Telex release (if any) 726.750₫ /B/L
3.633.750₫ 9.811.125₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
4.600.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫ /Cont
BILL 805.000₫ /Cont
SEAL 230.000₫ /Cont
Telex release (if any) 805.000₫ /Cont
1.150.000₫ 5.750.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
5.495.625₫
Chi tiết
THC 2.931.000₫ /Cont
BILL 854.875₫ /B/L
SEAL 244.250₫ /Cont
Telex release (if any) 732.750₫ /B/L
AMS 732.750₫ /Cont
1.831.875₫ 7.327.500₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'FL Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 25 Ngày
Chuyển tải
4.830.000₫
Chi tiết
THC 3.335.000₫ /Cont
BILL 805.000₫ /Cont
Telex release (if any) 690.000₫ /Cont
126.500.000₫ 131.330.000₫ 15-10-2023
Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'FL Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 25 Ngày
Chuyển tải
6.670.000₫
Chi tiết
THC 5.175.000₫ /Cont
BILL 805.000₫ /Cont
Telex release (if any) 690.000₫ /Cont
149.500.000₫ 156.170.000₫ 15-10-2023
Ambarli
Ho Chi Minh
Ambarli, Artvin, Turkey
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5 37 Ngày
Chuyển tải
5.936.260₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫ /Cont
BILL 981.200₫ /B/L
HLF 490.600₫ /B/L
DCIC 1.226.500₫ /Cont
CLF 294.360₫ /Cont
2.453.000₫ 8.389.260₫ 07-10-2023
Ambarli
Ho Chi Minh
Ambarli, Artvin, Turkey
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5 37 Ngày
Chuyển tải
8.879.860₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ /Cont
BILL 981.200₫ /B/L
HLF 490.600₫ /B/L
DCIC 2.453.000₫ /Cont
CLF 417.010₫ /Cont
2.453.000₫ 11.332.860₫ 07-10-2023
Ambarli
Ho Chi Minh
Ambarli, Artvin, Turkey
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5 37 Ngày
Chuyển tải
8.879.860₫
Chi tiết
THC 4.538.050₫ /Cont
BILL 981.200₫ /B/L
HLF 490.600₫ /B/L
DCIC 2.453.000₫ /Cont
CLF 417.010₫ /Cont
2.453.000₫ 11.332.860₫ 07-10-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.