Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
9.936.000₫
Chi tiết
THC 3.229.200₫ / Cont
BILL 2.980.800₫ / Cont
SEAL 3.726.000₫ / Cont
289.708.920₫ 299.644.920₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'GP Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-01-2023
Ho Chi Minh
Antwerp
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
40'HQ Hàng ngày 48 Ngày
Đi thẳng
12.010.000₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫ / Cont
BILL 2.402.000₫ / Cont
SEAL 4.804.000₫ / Cont
238.974.980₫ 250.984.980₫ 31-01-2023
Hai Phong
Chongqing
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
74.520₫
Chi tiết
THC 24.840₫ / Cont
BILL 24.840₫ / Cont
SEAL 24.840₫ / Cont
35.521.200₫ 35.595.720₫ 31-01-2023
Hai Phong
Chongqing
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
23.622.840₫
Chi tiết
THC 2.508.840₫ / Cont
BILL 4.968.000₫ / Cont
SEAL 16.146.000₫ / Cont
29.808.000₫ 53.430.840₫ 31-01-2023
Hai Phong
Chongqing
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
18.679.680₫
Chi tiết
THC 2.508.840₫ / Cont
BILL 24.840₫ / Cont
SEAL 16.146.000₫ / Cont
29.808.000₫ 48.487.680₫ 31-01-2023
Chongqing
Hai Phong
Chongqing, Chongqing, Chongqing, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
74.520₫
Chi tiết
THC 24.840₫ / Cont
BILL 24.840₫ / Cont
SEAL 24.840₫ / Cont
35.521.200₫ 35.595.720₫ 31-01-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.