Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
6.071.780₫
Chi tiết
THC 3.035.890₫ /Cont
BILL FEE 1.050.885₫ /B/L
TELEX 817.355₫ /B/L
SEAL 233.530₫ /Cont
AMS 934.120₫ /Cont
47.640.120₫ 53.711.900₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.239.430₫
Chi tiết
THC 4.203.540₫ /Cont
BILL FEE 1.050.885₫ /B/L
TELEX 817.355₫ /B/L
SEAL 233.530₫ /Cont
AMS 934.120₫ /Cont
59.783.680₫ 67.023.110₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.239.430₫
Chi tiết
THC 4.203.540₫ /Cont
BILL FEE 1.050.885₫ /B/L
TELEX 817.355₫ /B/L
SEAL 233.530₫ /Cont
AMS 934.120₫ /Cont
59.783.680₫ 67.023.110₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 28 Ngày
Đi thẳng
7.239.430₫
Chi tiết
THC 4.203.540₫ /Cont
BILL FEE 1.050.885₫ /B/L
TELEX 817.355₫ /B/L
SEAL 233.530₫ /Cont
AMS 934.120₫ /Cont
68.190.760₫ 75.430.190₫ 14-12-2023
Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
1.320.300₫
Chi tiết
BILL 1.100.250₫ /Cont
SEAL 220.050₫ /Cont
1.467.000₫ 2.787.300₫ 14-12-2023
Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
1.320.300₫
Chi tiết
BILL 1.100.250₫ /Cont
SEAL 220.050₫ /Cont
1.956.000₫ 3.276.300₫ 14-12-2023
Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
1.320.300₫
Chi tiết
BILL 1.100.250₫ /Cont
SEAL 220.050₫ /Cont
1.711.500₫ 3.031.800₫ 14-12-2023
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 16 Ngày
Chuyển tải
7.335.000₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ /Cont
BILL 978.000₫ /Cont
SEAL 244.500₫ /Cont
AMS 978.000₫ /Cont
TELEX 733.500₫ /Cont
24.450.000₫ 31.785.000₫ 31-12-2023
Hai Phong
Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.132.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫ /Cont
BILL 978.000₫ /Cont
SEAL 220.050₫ /Cont
1.222.500₫ 5.354.550₫ 31-12-2023
Hai Phong
Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.599.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ /Cont
BILL 978.000₫ /Cont
SEAL 220.050₫ /Cont
2.445.000₫ 8.044.050₫ 31-12-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.