Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'RF Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.123.200₫
Chi tiết
THC 7.123.200₫ /Cont
50.880.000₫ 58.003.200₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'RF Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.123.200₫
Chi tiết
THC 7.123.200₫ /Cont
86.496.000₫ 93.619.200₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'RQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.123.200₫
Chi tiết
THC 7.123.200₫ /Cont
86.496.000₫ 93.619.200₫ 31-05-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
6.614.400₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 1.272.000₫ /Cont
CLEANING FEE 254.400₫ /Cont
HANDLING FEE 890.400₫ /Cont
Refund 1.526.400₫ 5.088.000₫ 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.540.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 2.544.000₫ /Cont
CLEANING FEE 381.600₫ /Cont
HANDLING FEE 890.400₫ /Cont
508.800₫ 10.048.800₫ 30-04-2024
Shekou
Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
9.540.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 2.544.000₫ /Cont
CLEANING FEE 381.600₫ /Cont
HANDLING FEE 890.400₫ /Cont
508.800₫ 10.048.800₫ 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
7.759.200₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 2.544.000₫ /Cont
CLEANLING FEE 254.400₫ /Cont
HANDLING FEE 763.200₫ /Cont
4.579.200₫ 12.338.400₫ 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 5.088.000₫ /Cont
CLEANLING FEE 381.600₫ /Cont
HANDLING FEE 890.400₫ /Cont
10.430.400₫ 22.514.400₫ 30-04-2024
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
12.084.000₫
Chi tiết
THC 4.579.200₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 5.088.000₫ /Cont
CLEANLING FEE 381.600₫ /Cont
HANDLING FEE 890.400₫ /Cont
10.430.400₫ 22.514.400₫ 30-04-2024
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
6.487.200₫
Chi tiết
THC 3.052.800₫ /Cont
DO 1.144.800₫ /Cont
CIC 1.272.000₫ /Cont
CLEANING FEE 254.400₫ /Cont
HANDLING FEE 763.200₫ /Cont
3.052.800₫ 9.540.000₫ 30-04-2024

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.