Công ty Logistics Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
3.974.880₫
Chi tiết
THC 2.839.200₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 189.280₫ / Cont
1.183.000₫ 5.157.880₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
5.394.480₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 189.280₫ / Cont
3.549.000₫ 8.943.480₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
40'HQ Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
5.394.480₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 189.280₫ / Cont
3.549.000₫ 8.943.480₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
3.974.880₫
Chi tiết
THC 2.839.200₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 189.280₫ / Cont
946.400₫ 4.921.280₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
5.394.480₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 189.280₫ / Cont
2.366.000₫ 7.760.480₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
5.394.480₫
Chi tiết
THC 4.258.800₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 189.280₫ / Cont
2.366.000₫ 7.760.480₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
Chuyển tải
6.121.700₫
Chi tiết
THC 3.060.850₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
68.280.500₫ 74.402.200₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
78.875.750₫ 86.174.700₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 48 Ngày
Chuyển tải
7.298.950₫
Chi tiết
THC 4.238.100₫ / Cont
BILL FEE 1.059.525₫ / B/L
TELEX 824.075₫ / B/L
SEAL 235.450₫ / Cont
AMS 941.800₫ / Cont
78.875.750₫ 86.174.700₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Chủ nhật 22 Ngày
Đi thẳng
6.198.920₫
Chi tiết
THC 3.123.120₫ / Cont
BILL 1.064.700₫ / B/L
SEAL 236.600₫ / Cont
AMS 946.400₫ / B/L
Telex 828.100₫ / B/L
26.617.500₫ 32.816.420₫ 30-06-2023

  • Hiển thị

TÌM GIÁ NHANH

Giúp bạn tìm được giá tức thì chỉ với vài cú click.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Giúp bạn gửi và nhận báo giá từ các công ty Logistics trên thị trường nhanh chóng và hiệu quả.

TÌM DỊCH VỤ HOT

Giúp bạn nhanh chóng tìm được các dịch vụ Hot đang được khuyến mãi trên thị trường.

TÌM CÔNG TY LOGISTICS

Giúp bạn dễ dàng tìm và lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ Logistics phù hợp nhất.