ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100967 | 20-06-2024 16:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
39.219.180₫ 45.076.590₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
72.326.280₫ 79.966.380₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
72.326.280₫ 79.966.380₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.786 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100966 | 20-06-2024 16:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Surat
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Surat, Gujarat, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
43.039.230₫ 48.896.640₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Surat
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Surat, Gujarat, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
57.046.080₫ 64.686.180₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Surat
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Surat, Gujarat, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
57.046.080₫ 64.686.180₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.599 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100962 | 20-06-2024 15:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
44.312.580₫ 50.169.990₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
67.232.880₫ 74.872.980₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Kolkata
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kolkata, West Bengal, India
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
67.232.880₫ 74.872.980₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 53 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100961 | 20-06-2024 15:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
39.219.180₫ 45.076.590₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
59.592.780₫ 67.232.880₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
59.592.780₫ 67.232.880₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 45 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100960 | 20-06-2024 15:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
51.952.680₫ 57.810.090₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
72.326.280₫ 79.966.380₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
72.326.280₫ 79.966.380₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 71 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100959 | 20-06-2024 15:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
39.219.180₫ 45.076.590₫ 30-06-2024
Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
72.326.280₫ 79.966.380₫ 30-06-2024
Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
72.326.280₫ 79.966.380₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 57 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100957 | 20-06-2024 15:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Surat
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Surat, Gujarat, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
41.511.210₫ 47.368.620₫ 30-06-2024
Hai Phong
Surat
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Surat, Gujarat, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
56.791.410₫ 64.431.510₫ 30-06-2024
Hai Phong
Surat
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Surat, Gujarat, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
56.791.410₫ 64.431.510₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 26 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100956 | 20-06-2024 15:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Kattupalli
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
59.338.110₫ 66.978.210₫ 30-06-2024
Hai Phong
Kattupalli
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
59.338.110₫ 66.978.210₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100953 | 20-06-2024 15:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.857.410₫
Chi tiết
THC 3.565.380₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
41.511.210₫ 47.368.620₫ 30-06-2024
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
54.244.710₫ 61.884.810₫ 30-06-2024
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
7.640.100₫
Chi tiết
THC 5.348.070₫ / Cont
BILL 1.018.680₫ / B/L
SEAL 254.670₫ / Cont
TELEX 1.018.680₫ / B/L
54.244.710₫ 61.884.810₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 77 Lượt xem

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #100874 | 19-06-2024 09:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
7.004.525₫
Chi tiết
D/O 1.018.840₫ / B/L
HANDLING 509.420₫ / B/L
THC 3.565.940₫ / Cont
CIC 1.273.550₫ / Cont
CLEANING 254.710₫ / Cont
EMF 382.065₫ / Cont
31.201.975₫ 38.206.500₫ 30-06-2024
Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
10.570.465₫
Chi tiết
D/O 1.018.840₫ / B/L
HANDLING 509.420₫ / B/L
THC 5.348.910₫ / Cont
CIC 2.801.810₫ / Cont
CLEANING 382.065₫ / Cont
EMF 509.420₫ / Cont
51.578.775₫ 62.149.240₫ 30-06-2024
Tianjin
Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
10.570.465₫
Chi tiết
D/O 1.018.840₫ / B/L
HANDLING 509.420₫ / B/L
THC 5.348.910₫ / Cont
CIC 2.801.810₫ / Cont
CLEANING 382.065₫ / Cont
EMF 509.420₫ / Cont
51.578.775₫ 62.149.240₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 18 Lượt xem