ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Selina Lam

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #66188 | 20-03-2023 11:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Fuzhou
Ho Chi Minh
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
6.531.250₫
Chi tiết
DO 1.068.750₫ / Cont
HANDLING 593.750₫ / Cont
THC 3.087.500₫ / Cont
CIC 1.187.500₫ / Cont
CLEANING CONT 237.500₫ / Cont
EMF 356.250₫ / Cont
4.037.500₫ 10.568.750₫ 31-03-2023
Fuzhou
Ho Chi Minh
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
9.381.250₫
Chi tiết
DO 1.068.750₫ / Cont
HANDLING 593.750₫ / Cont
THC 4.512.500₫ / Cont
CIC 2.375.000₫ / Cont
CLEANING CONT 356.250₫ / Cont
EMF 475.000₫ / Cont
5.225.000₫ 14.606.250₫ 31-03-2023
Fuzhou
Ho Chi Minh
Fuzhou, Fuzhou, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 5/ Chủ nhật 15 Ngày
Chuyển tải
9.381.250₫
Chi tiết
DO 1.068.750₫ / Cont
HANDLING 593.750₫ / Cont
THC 4.512.500₫ / Cont
CIC 2.375.000₫ / Cont
CLEANING CONT 356.250₫ / Cont
EMF 475.000₫ / Cont
5.225.000₫ 14.606.250₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #66184 | 20-03-2023 11:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
6.531.250₫
Chi tiết
DO 950.000₫ / Cont
HANDLING 475.000₫ / Cont
THC 3.087.500₫ / Cont
CIC 1.187.500₫ / Cont
CLEANING CONT 237.500₫ / Cont
EMF 593.750₫ / Cont
3.087.500₫ 9.618.750₫ 31-03-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
9.381.250₫
Chi tiết
DO 950.000₫ / Cont
HANDLING 475.000₫ / Cont
THC 4.512.500₫ / Cont
CIC 2.375.000₫ / Cont
CLEANING CONT 356.250₫ / Cont
EMF 712.500₫ / Cont
4.987.500₫ 14.368.750₫ 31-03-2023
Xiamen
Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
9.381.250₫
Chi tiết
DO 950.000₫ / Cont
HANDLING 475.000₫ / Cont
THC 4.512.500₫ / Cont
CIC 2.375.000₫ / Cont
CLEANING CONT 356.250₫ / Cont
EMF 712.500₫ / Cont
4.987.500₫ 14.368.750₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #66129 | 20-03-2023 10:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
23.750₫
/cbm
2.090.000₫
Chi tiết
CFS 190.000₫ / CBM
Bill fee 1.900.000₫ / Set
1.306.250₫
Warehouse charge 593.750₫ / CBM
D/O 712.500₫ / Set
3.420.000₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #66108 | 20-03-2023 09:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Vung Tau
Los Angeles
Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2 24 Ngày
Đi thẳng
7.481.250₫
Chi tiết
THC 4.512.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
TELEX RELEASE 831.250₫ / B/L
AMS 950.000₫ / Cont
35.862.500₫ 43.343.750₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #65977 | 18-03-2023 10:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Naples
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Naples, Napoli, Campania, Italy
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 42 Ngày
Chuyển tải
5.937.500₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
TELEX RELEASE 831.250₫ / Cont
ENS 831.250₫ / Cont
43.343.750₫ 49.281.250₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

xin chafo

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #65966 | 18-03-2023 09:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Fos sur Mer
Hai Phong (Dinh Vu Port)
Fos sur Mer, Provence Alpes Cote d'Azur, France
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'RF Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
6.175.000₫
Chi tiết
DO 950.000₫ / Cont
HANDLING 475.000₫ / Cont
THC 3.800.000₫ / Cont
CLEANING 593.750₫ / Cont
EMF 356.250₫ / Cont
139.531.250₫ 145.706.250₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #65799 | 16-03-2023 17:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
20'GP Thứ 7 40 Ngày
Chuyển tải
6.056.250₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
ACI 950.000₫ / Cont
TELEX RELEASE 831.250₫ / Cont
64.956.250₫ 71.012.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #65539 | 14-03-2023 14:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
6.291.100₫
Chi tiết
THC 3.086.200₫ / Cont
DO 949.600₫ / Cont
HANDLING 474.800₫ / Cont
CIC 1.187.000₫ / Cont
CLEANING CONT 237.400₫ / Cont
EMF 356.100₫ / Cont
12.344.800₫ 18.635.900₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #65537 | 14-03-2023 14:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Incheon
Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
8.427.700₫
Chi tiết
DO 3.086.200₫ / Cont
HANDLING 474.800₫ / Cont
THC 3.086.200₫ / Cont
CIC 1.187.000₫ / Cont
CLEANING 237.400₫ / Cont
EMF 356.100₫ / Cont
11.157.800₫ 19.585.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD Company verify by Phaata

Ref #65280 | 10-03-2023 14:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
20'GP Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
5.129.900₫
Chi tiết
THC 3.101.800₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 238.600₫ / Cont
TELEX RELEASE 835.100₫ / Cont
2.386.000₫ 7.515.900₫ 18-03-2023
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'GP Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
6.561.500₫
Chi tiết
THC 4.533.400₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 238.600₫ / Cont
TELEX RELEASE 835.100₫ / Cont
4.056.200₫ 10.617.700₫ 18-03-2023
Ho Chi Minh
Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
6.561.500₫
Chi tiết
THC 4.533.400₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 238.600₫ / Cont
TELEX RELEASE 835.100₫ / Cont
4.056.200₫ 10.617.700₫ 18-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD
Selina Lam (ALLIANCE INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD)