Long Việt Logistics Co., ltd

Long Việt Logistics Co., ltd

Người liên hệ: Ms. Linsy Nguyễn

Chức vụ: Sales Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Long Việt Logistics Co., ltd

Người liên hệ: Ms. Linsy Nguyễn

Chức vụ: Sales Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Also accept cargo to ports of Asia, EU, America, Australia, New Zealand by Air & Sea. We hope that our rate will meet your approval and remain, always at your disposal. If you have any require, please do not hesitate to contact us.

Xem thêm >>

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #44274 | 16-09-2022 14:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Quang Nam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Quang Nam, Quang Nam, Vietnam
40'GP Hàng ngày 16 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
35.031.600₫ 35.031.600₫ 30-09-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19970 | 12-01-2022 15:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
1.233.360₫
/cbm
-
2.649.440₫
Handling charge 913.600₫ / Shipment
D/O 913.600₫ / Set
THC 182.720₫ / CBM
CFS 433.960₫ / CBM
CIC 137.040₫ / CBM
LSS 68.520₫ / CBM
3.882.800₫ 31-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19969 | 12-01-2022 15:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
1.096.320₫
/cbm
-
2.649.440₫
Handling charge 913.600₫ / Shipment
D/O 913.600₫ / Set
THC 182.720₫ / CBM
CFS 433.960₫ / CBM
CIC 137.040₫ / CBM
LSS 68.520₫ / CBM
3.745.760₫ 31-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19967 | 12-01-2022 15:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Taichung
Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.623.600₫
Chi tiết
THC 2.740.800₫ / Cont
D/O 1.027.800₫ / Cont
CIC 1.142.000₫ / Cont
HDL 913.600₫ / Cont
CLEANING FEE 342.600₫ / Cont
EMANIFEST 456.800₫ / Cont
37.686.000₫ 44.309.600₫ 31-01-2022
Taichung
Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
9.250.200₫
Chi tiết
THC 4.111.200₫ / Cont
D/O 1.027.800₫ / Cont
CIC 2.284.000₫ / Cont
HDL 913.600₫ / Cont
CLEANING FEE 456.800₫ / Cont
EMANIFEST 456.800₫ / Cont
42.254.000₫ 51.504.200₫ 31-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19965 | 12-01-2022 15:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
8.793.400₫
Chi tiết
THC 4.225.400₫ / Cont
BILL 913.600₫ / Cont
SEAL 228.400₫ / Cont
AMS 913.600₫ / Cont
TELEX 799.400₫ / Cont
HANDLING AT DEST 1.713.000₫ / Cont
447.664.000₫ 456.457.400₫ 23-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #7760 | 12-01-2022 15:16

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 447.664.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 23-01-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: BOOKING ON HAND

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19961 | 12-01-2022 15:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 7 23 Ngày
Đi thẳng
8.793.400₫
Chi tiết
THC 4.225.400₫ / Cont
BILL 913.600₫ / Cont
SEAL 228.400₫ / Cont
AMS 913.600₫ / Cont
TELEX 799.400₫ / Cont
HANDLING AT DEST 1.713.000₫ / Cont
447.664.000₫ 456.457.400₫ 23-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #4954 | 09-04-2021 14:04

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Gdansk, Pomorskie, Poland
Cước: /
Hiệu lực đến: 16-04-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:

Long Việt Logistics Co., ltd

25-02-2021 14:10

country
Ngày thành lập gian hàng: 25 Feb 2021
Long Việt Logistics Co., ltd
Linsy Nguyễn (Long Việt Logistics Co., ltd)
=