Long Việt Logistics Co., ltd

Long Việt Logistics Co., ltd

Người liên hệ: Ms Linsy Nguyễn

Chức vụ: Sales Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Long Việt Logistics Co., ltd

Người liên hệ: Ms Linsy Nguyễn

Chức vụ: Sales Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Also accept cargo to ports of Asia, EU, America, Australia, New Zealand by Air & Sea. We hope that our rate will meet your approval and remain, always at your disposal. If you have any require, please do not hesitate to contact us.

Xem thêm >>
  • 38 TRƯƠNG QUỐC DUNG PHƯỜNG 8 QUẬN PHÚ NHUẬN
  • +84 0933911141
  • www.longvietlogistics.com

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19970 | 12-01-2022 15:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
1.233.360 2.649.440
Handling charge 913.600 VNĐ / Shipment
D/O 913.600 VNĐ / Set
THC 182.720 VNĐ / CBM
CFS 433.960 VNĐ / CBM
CIC 137.040 VNĐ / CBM
LSS 68.520 VNĐ / CBM
3.882.800 31-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19969 | 12-01-2022 15:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
1.096.320 2.649.440
Handling charge 913.600 VNĐ / Shipment
D/O 913.600 VNĐ / Set
THC 182.720 VNĐ / CBM
CFS 433.960 VNĐ / CBM
CIC 137.040 VNĐ / CBM
LSS 68.520 VNĐ / CBM
3.745.760 31-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19967 | 12-01-2022 15:27

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Taichung
> Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
6.623.600
Chi tiết
THC 2.740.800 VNĐ / Cont
D/O 1.027.800 VNĐ / Cont
CIC 1.142.000 VNĐ / Cont
HDL 913.600 VNĐ / Cont
CLEANING FEE 342.600 VNĐ / Cont
EMANIFEST 456.800 VNĐ / Cont
37.686.000 44.309.600 31-01-2022
Taichung
> Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
9.250.200
Chi tiết
THC 4.111.200 VNĐ / Cont
D/O 1.027.800 VNĐ / Cont
CIC 2.284.000 VNĐ / Cont
HDL 913.600 VNĐ / Cont
CLEANING FEE 456.800 VNĐ / Cont
EMANIFEST 456.800 VNĐ / Cont
42.254.000 51.504.200 31-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19965 | 12-01-2022 15:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk, Massachusetts, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
8.793.400
Chi tiết
THC 4.225.400 VNĐ / Cont
BILL 913.600 VNĐ / Cont
SEAL 228.400 VNĐ / Cont
AMS 913.600 VNĐ / Cont
TELEX 799.400 VNĐ / Cont
HANDLING AT DEST 1.713.000 VNĐ / Cont
447.664.000 456.457.400 23-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #7760 | 12-01-2022 15:16

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 447.664.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 23-01-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: BOOKING ON HAND

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #19961 | 12-01-2022 15:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 7 23 Ngày
Đi thẳng
8.793.400
Chi tiết
THC 4.225.400 VNĐ / Cont
BILL 913.600 VNĐ / Cont
SEAL 228.400 VNĐ / Cont
AMS 913.600 VNĐ / Cont
TELEX 799.400 VNĐ / Cont
HANDLING AT DEST 1.713.000 VNĐ / Cont
447.664.000 456.457.400 23-01-2022

Long Việt Logistics Co., ltd

Ref #4954 | 09-04-2021 14:04

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Gdansk, Pomorskie, Poland
Cước: /
Hiệu lực đến: 16-04-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:

Long Việt Logistics Co., ltd

25-02-2021 14:10

country
Ngày thành lập gian hàng: 25 Feb 2021