In Do Trans Logistics Corporation

In Do Trans Logistics Corporation

Người liên hệ: Ms. Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
30485 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
20'GP Thứ 7/ Chủ nhật 23 Ngày
4.739.600₫
Chi tiết
THC 2.774.400₫
BILL 924.800₫
SEAL 231.200₫
telex 809.200₫
180.336.000₫ 185.075.600₫ 31-05-2022
30485 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Thứ 7/ Chủ nhật 23 Ngày
6.126.800₫
Chi tiết
THC 4.161.600₫
BILL 924.800₫
SEAL 231.200₫
telex 809.200₫
221.952.000₫ 228.078.800₫ 31-05-2022
16526 Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 8 Ngày
5.486.400₫
Chi tiết
THC 2.743.200₫
CIC 1.143.000₫
D/O 800.100₫
Cleaning 342.900₫
Handling 457.200₫
10.287.000₫ 15.773.400₫ 14-11-2021
16027 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 3 Ngày
3.884.500₫
Chi tiết
THC 2.742.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 228.500₫
5.712.500₫ 9.597.000₫ 31-10-2021
16048 Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 5 Ngày
7.449.100₫
Chi tiết
THC 4.113.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 228.500₫
Bunker 2.193.600₫
17.823.000₫ 25.272.100₫ 15-11-2021
15769 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 9 Ngày
3.884.500₫
Chi tiết
THC 2.742.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 228.500₫
12.567.500₫ 16.452.000₫ 31-10-2021
15577 Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 5 Ngày
3.884.500₫
Chi tiết
THC 2.742.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 228.500₫
7.083.500₫ 10.968.000₫ 31-10-2021
15577 Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 5 Ngày
5.255.500₫
Chi tiết
THC 4.113.000₫
BILL 914.000₫
SEAL 228.500₫
13.253.000₫ 18.508.500₫ 31-10-2021
14882 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Chủ nhật 6 Ngày
3.915.100₫
Chi tiết
THC 2.763.600₫
BILL 921.200₫
SEAL 230.300₫
5.757.500₫ 9.672.600₫ 31-10-2021
15181 Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 4 8 Ngày
3.915.100₫
Chi tiết
THC 2.763.600₫
BILL 921.200₫
SEAL 230.300₫
8.290.800₫ 12.205.900₫ 31-10-2021
  • Hiển thị  
In Do Trans Logistics Corporation
Moka Hoang (In Do Trans Logistics Corporation)
=