CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
14018 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 / Thứ 6 23 Ngày
Chuyển tải
3.892.070
Chi tiết
THC 2.763.600 VNĐ / Cont
BILL 921.200 VNĐ / Cont
SEAL 207.270 VNĐ / Cont
86.362.500 90.254.570 30-09-2021
14188 Ho Chi Minh
> Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 / Thứ 7 29 Ngày
Chuyển tải
3.930.400
Chi tiết
THC 2.774.400 VNĐ / Cont
BILL 924.800 VNĐ / Cont
SEAL 231.200 VNĐ / Cont
165.308.000 169.238.400 30-09-2021
14638 Hai Phong
> Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 3 / Thứ 7 28 Ngày
Chuyển tải
3.892.070
Chi tiết
THC 2.763.600 VNĐ / Cont
BILL 921.200 VNĐ / B/L
SEAL 207.270 VNĐ / Cont
81.295.900 85.187.970 30-09-2021