CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

CDL is total solution about logistic. We provide best ocean freight & air freight in the world. Besides we have trucking in Viet Nam, customs brokerage and cross border transportation. Essential Door to door service, finally we provide third ...

Xem thêm >>
  • No 20, Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  • +84 +84 907 631 406
  • https://phaata.com/

CDL EXPRESS (VIET NAM)

2021-07-27 17:07

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
3.907.280
Chi tiết
THC 2.774.400 VNĐ / Cont
BILL 924.800 VNĐ / Cont
SEAL 208.080 VNĐ / Cont
31.212.000 35.119.280 14-08-2021
Ghi chú:
Any request or booking details pls contact me: 0907631406 or moka@cdl-log.com.

CDL EXPRESS (VIET NAM)

2021-07-26 11:28

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 5 9 Ngày
Đi thẳng
3.907.280
Chi tiết
THC 2.774.400 VNĐ / Cont
BILL 924.800 VNĐ / Cont
SEAL 208.080 VNĐ / Cont
45.893.200 49.800.480 15-08-2021
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Thứ 5 9 Ngày
Đi thẳng
5.294.480
Chi tiết
THC 4.161.600 VNĐ / Cont
BILL 924.800 VNĐ / Cont
SEAL 208.080 VNĐ / Cont
83.000.800 88.295.280 15-08-2021
Ghi chú:
Always Booking on hand any request or booking pls contact : moka@cdl-log.com

CDL EXPRESS (VIET NAM)

2021-07-23 14:07

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
3.887.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
45.655.000 49.542.000 15-08-2021
Ghi chú:
Booking On hand ETD 07/08 line ONE đi direct Zalo/call : 0907631406 Moka