CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • No 20, Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  • +84 907631406
  • https://phaata.com/

CDL EXPRESS (VIET NAM)

2021-05-08 13:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Kuching
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuching, Sarawak, Malaysia
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
5.382.000
Chi tiết
THC 2.875.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
FAF 575.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 690.000 VNĐ / Cont
13.455.000 18.837.000 20-05-2021
Ho Chi Minh
> Kuching
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuching, Sarawak, Malaysia
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
7.222.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
FAF 1.150.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 690.000 VNĐ / Cont
25.760.000 32.982.000 20-05-2021
Ho Chi Minh
> Kuching
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kuching, Sarawak, Malaysia
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
7.337.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
FAF 1.150.000 VNĐ / Cont
TELEX RELEASE 690.000 VNĐ / Cont
26.450.000 33.787.000 20-05-2021
Ghi chú:
Not Including 10% VAT Call/Zalo: +84 (0) 907 631 406 Ms Moka

CDL EXPRESS (VIET NAM)

2021-05-08 13:24

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Umm Qasr
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
20'GP Thứ 2/ Thứ 7 26 Ngày
Đi thẳng
5.106.000
Chi tiết
THC 2.875.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
ECC 299.000 VNĐ / Cont
Telex release 690.000 VNĐ / Cont
49.450.000 54.556.000 20-05-2021
Ho Chi Minh
> Umm Qasr
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'GP Thứ 2/ Thứ 7 26 Ngày
Đi thẳng
6.670.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
ECC 598.000 VNĐ / Cont
Telex release 690.000 VNĐ / Cont
90.850.000 97.520.000 20-05-2021
Ho Chi Minh
> Umm Qasr
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'HQ Thứ 2/ Thứ 7 26 Ngày
Đi thẳng
6.900.000
Chi tiết
THC 4.370.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / Cont
SEAL 207.000 VNĐ / Cont
ECC 598.000 VNĐ / Cont
Telex release 690.000 VNĐ / Cont
93.150.000 100.050.000 20-05-2021
Ghi chú:
Not Including 10% VAT Zalo/call: +84 (0) 907 631 406 Ms Moka

CDL EXPRESS (VIET NAM)

2021-05-04 18:02

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
6.095.000
Chi tiết
THC 3.105.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
AMS 920.000 VNĐ / Cont
TELEX 805.000 VNĐ / Cont
220.800.000 226.895.000 30-05-2021
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
7.245.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
AMS 920.000 VNĐ / Cont
TELEX 805.000 VNĐ / Cont
266.800.000 274.045.000 30-05-2021
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 31 Ngày
Đi thẳng
7.245.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 1.035.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
AMS 920.000 VNĐ / Cont
TELEX 805.000 VNĐ / Cont
266.800.000 274.045.000 30-05-2021
Ghi chú:
Not including 10% VAT