NIPPON EXPRESS VIETNAM

NIPPON EXPRESS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Athena Tran

Chức vụ:

Địa điểm: CanTho, Can Tho, Vietnam

Đánh giá

NIPPON EXPRESS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Athena Tran

Chức vụ:

Địa điểm: CanTho, Can Tho, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • E-Town Building, 364 Cong Hoa, Tan Binh District, HCMC
  • +84 0901861514
  • https://nipponexpress.com

NIPPON EXPRESS VIETNAM

2021-04-29 16:42

CanTho, Can Tho, Vietnam
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Busan, Busan, South Korea
Cước: 4.632.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 11-05-2021
T/T: 8 Ngày
ETD: 17/05/2021
Ghi chú:
Direct

Hiệp Vũ Hello

Hiệp Vũ Có giá HCM = CHIBA ko NEV HCM ơi?

NIPPON EXPRESS VIETNAM

2021-04-29 16:36

CanTho, Can Tho, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Gwangyang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
20'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
4.029.840
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
4.632.000 8.661.840 11-05-2021
Ghi chú:
Booking sẵn 2x20'F ETD 11/5

NIPPON EXPRESS VIETNAM

2021-04-29 16:33

CanTho, Can Tho, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 2 6 Ngày
Đi thẳng
4.029.840
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
4.632.000 8.661.840 15-05-2021
Ghi chú:
Booking in hand 5x20'F