VMS LOGISTICS VIETNAM

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VMS LOGISTICS VIETNAM

2021-04-02 16:44

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4878
Ngày đăng: 02-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 5.792.500 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 14-04-2021
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Chưa bao gồm THC, LSS, BILL, SEAL, TLX
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-04-02
DJ Shipping Line

Thanh Huyền Nguyễn Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế các tuyến Asia: Malay, Sing, India...DJ Shipping Line. Contact: 0702165907 hoặc Skype: thanhhuyen0302197@gmail.com