SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Nguyên Trần

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SMART LINK CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Nguyên Trần

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

Xem thêm >>

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12663 | 23-11-2022 13:56

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 43.944.250₫/40HQ
Hiệu lực đến: 06-12-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 190/40/10/40/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12662 | 23-11-2022 13:55

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 25.111.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 06-12-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 130/40/10/40/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12628 | 21-11-2022 16:09

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Songkhla, Songkhla, Thailand
Cước: 23.617.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 10 Ngày
ETD: transit
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/TELEX (if any): 180/40/10/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 2 17 Ngày
Đi thẳng
5.098.555₫
Chi tiết
THC 2.984.520₫ / Cont
BILL 994.840₫ / B/L
SEAL 248.710₫ / Cont
TELEX (if any) 870.485₫ / B/L
23.627.450₫ 28.726.005₫ 30-11-2022

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12555 | 16-11-2022 09:29

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Cước: 28.721.385₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2022
T/T: 17 Ngày
ETD:
Ghi chú: Cần thêm thông tin hoặc tư vấn có thể liên hệ em qua SĐT/ZALO: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics) - Email: sales01@smartlinklogistics.com.vn

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12524 | 14-11-2022 10:12

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 35.814.240₫/20GP
Hiệu lực đến: 28-11-2022
T/T: 35 Ngày
ETD:
Ghi chú: Cần thêm thông tin hoặc tư vấn có thể liên hệ em qua SĐT/ZALO: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics) - Email: sales01@smartlinklogistics.com.vn

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
5.969.040₫
Chi tiết
THC 2.984.520₫ / Cont
BILL 994.840₫ / B/L
SEAL 248.710₫ / Cont
ENS 870.485₫ / B/L
TELEX (if any) 870.485₫ / B/L
29.845.200₫ 35.814.240₫ 28-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 3 23 Ngày
Đi thẳng
6.679.325₫
Chi tiết
THC 4.536.900₫ / Cont
BILL 1.008.200₫ / B/L
SEAL 252.050₫ / Cont
TELEX (if any) 882.175₫ / B/L
34.026.750₫ 40.706.075₫ 15-11-2022

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 38 Ngày
Chuyển tải
7.403.265₫
Chi tiết
THC 4.369.140₫ / Cont
BILL 970.920₫ / B/L
SEAL 242.730₫ / Cont
ENS 970.920₫ / B/L
TELEX (if any) 849.555₫ / B/L
88.596.450₫ 95.999.715₫ 30-11-2022

SMART LINK CO.,LTD

Ref #52631 | 02-11-2022 09:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 7 5 Ngày
Đi thẳng
7.281.900₫
Chi tiết
THC 4.369.140₫ / Cont
BILL 970.920₫ / B/L
SEAL 242.730₫ / Cont
AMS 849.555₫ / B/L
TELEX (if any) 849.555₫ / B/L
12.986.055₫ 20.267.955₫ 16-11-2022
SMART LINK CO.,LTD
Nguyên Trần (SMART LINK CO.,LTD)