SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Nguyên Trần

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SMART LINK CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Nguyên Trần

Chức vụ: sale manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Brisbane
Ho Chi Minh
Brisbane, Queensland, Australia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
Chuyển tải
5.915.000₫
Chi tiết
THC 4.495.400₫ / Cont
DO 946.400₫ / Cont
CLEANING 473.200₫ / Cont
18.928.000₫ 24.843.000₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #13718 | 21-03-2023 13:39

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Moji, Fukuoka, Japan
Cước: 19.000.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 11 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/AFS/TELEX (if any): 190/40/10/35/35 - Anh, Chị cần thêm thông tin liên hệ em 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics) ạ
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #13717 | 21-03-2023 13:37

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
Cước: 23.275.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 26 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/TELEX (if any): USD 130/40/10/35 - Anh, Chị cần thêm thông tin liên hệ em 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics) ạ
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #65907 | 17-03-2023 14:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
5.225.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
AFS 950.000₫ / B/L
5.225.000₫ 10.450.000₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
6.412.500₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
AFS 950.000₫ / B/L
9.500.000₫ 15.912.500₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
6.412.500₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 237.500₫ / Cont
AFS 950.000₫ / B/L
9.500.000₫ 15.912.500₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #65889 | 17-03-2023 11:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
5.462.500₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
DOC 950.000₫ / B/L
CIC 1.187.500₫ / Cont
CLEANING 237.500₫ / Cont
4.037.500₫ 9.500.000₫ 28-03-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
8.075.000₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
DOC 950.000₫ / B/L
CIC 2.375.000₫ / Cont
CLEANING 475.000₫ / Cont
4.037.500₫ 12.112.500₫ 28-03-2023
Qingdao
Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
8.075.000₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
DOC 950.000₫ / B/L
CIC 2.375.000₫ / Cont
CLEANING 475.000₫ / Cont
4.037.500₫ 12.112.500₫ 28-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.935.000₫
Chi tiết
THC 3.086.200₫ / Cont
DOC 949.600₫ / B/L
CIC 1.187.000₫ / Cont
CLEANING FEE 237.400₫ / Cont
HANDLING FEE 474.800₫ / B/L
4.273.200₫ 10.208.200₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #13629 | 15-03-2023 11:00

country
Nơi đi: Busan, Busan, South Korea
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 4.273.200₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/DOC/CIC/CLEANING/ HANDLING FEE: 130/40/50/10/20 - Anh, Chị cần check thêm thông tin liên hệ em ạ 0939182958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #13572 | 13-03-2023 10:16

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
Cước: 42.257.200₫/40GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 27 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/TELEX (if any): 190/40/10/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939 182 958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #13139 | 04-01-2023 13:31

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 23.670.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 20-01-2023
T/T: 28 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 130/40/10/35/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939 182 958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SMART LINK CO.,LTD

Ref #13138 | 04-01-2023 13:29

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 41.422.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 20-01-2023
T/T: 28 Ngày
ETD:
Ghi chú: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 180/40/10/35/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939 182 958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Bình luận
 • Chia sẻ
SMART LINK CO.,LTD
Nguyên Trần (SMART LINK CO.,LTD)