SMART LINK CO.,LTD

Introductions

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

See more >>
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Freight cost: ₫12,996,500/40RF
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 9 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/AMS/TELEX (if any): $250/40/10/35/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 402 Viewed
Origin: Chennai, Tamil Nadu, India
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫3,543,000/40HQ
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 14 Days
ETD:
Notes:
THC/DOC/CIC/CLEANING FEE: 190/40/100/20 - Anh, Chị cần thêm thông tin lh em ạ 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 571 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Freight cost: ₫35,430,000/40RF
Expiry date: 30-04-2023
T/T: 20 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL: USD 250/40/10 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 211 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Moji, Fukuoka, Japan
Freight cost: ₫19,000,000/40HQ
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 11 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/AFS/TELEX (if any): 190/40/10/35/35 - Anh, Chị cần thêm thông tin liên hệ em 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics) ạ
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 140 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
Freight cost: ₫23,275,000/20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 26 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/TELEX (if any): USD 130/40/10/35 - Anh, Chị cần thêm thông tin liên hệ em 0939.182.958 (Ngân Smart Link Logistics) ạ
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 108 Viewed
Origin: Busan, Busan, South Korea
Destination: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Freight cost: ₫4,273,200/20GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 6 Days
ETD:
Notes:
THC/DOC/CIC/CLEANING/ HANDLING FEE: 130/40/50/10/20 - Anh, Chị cần check thêm thông tin liên hệ em ạ 0939182958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 390 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
Freight cost: ₫42,257,200/40GP
Expiry date: 31-03-2023
T/T: 27 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/TELEX (if any): 190/40/10/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939 182 958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 77 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫23,670,000/20GP
Expiry date: 20-01-2023
T/T: 28 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 130/40/10/35/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939 182 958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 150 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫41,422,500/40HQ
Expiry date: 20-01-2023
T/T: 28 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 180/40/10/35/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0939 182 958 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 120 Viewed
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫51,667,200/40RF
Expiry date: 31-12-2022
T/T: 20 Days
ETD:
Notes:
THC/BILL/SEAL/AMS: 250/40/10/40 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 448 Viewed
 • Show