SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

See more >>

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12663 | 23-11-2022 13:56

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫43,944,250/40HQ
Expiry date: 06-12-2022
T/T: 35 Days
ETD:
Notes: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 190/40/10/40/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12662 | 23-11-2022 13:55

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫25,111,000/20GP
Expiry date: 06-12-2022
T/T: 35 Days
ETD:
Notes: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 130/40/10/40/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12628 | 21-11-2022 16:09

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Songkhla, Songkhla, Thailand
Freight cost: ₫23,617,000/40HQ
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 10 Days
ETD: transit
Notes: THC/BILL/SEAL/TELEX (if any): 180/40/10/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Mon 17 Days
Direct
₫5,098,555
Detail:
THC ₫2,984,520 / Cont
BILL ₫994,840 / B/L
SEAL ₫248,710 / Cont
TELEX (if any) ₫870,485 / B/L
₫23,627,450 ₫28,726,005 30-11-2022

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12555 | 16-11-2022 09:29

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Freight cost: ₫28,721,385/20GP
Expiry date: 30-11-2022
T/T: 17 Days
ETD:
Notes: Cần thêm thông tin hoặc tư vấn có thể liên hệ em qua SĐT/ZALO: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics) - Email: sales01@smartlinklogistics.com.vn

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12524 | 14-11-2022 10:12

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫35,814,240/20GP
Expiry date: 28-11-2022
T/T: 35 Days
ETD:
Notes: Cần thêm thông tin hoặc tư vấn có thể liên hệ em qua SĐT/ZALO: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics) - Email: sales01@smartlinklogistics.com.vn

SMART LINK CO.,LTD

Ref #54461 | 14-11-2022 10:10

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Mon 35 Days
Transit
₫5,969,040
Detail:
THC ₫2,984,520 / Cont
BILL ₫994,840 / B/L
SEAL ₫248,710 / Cont
ENS ₫870,485 / B/L
TELEX (if any) ₫870,485 / B/L
₫29,845,200 ₫35,814,240 28-11-2022

SMART LINK CO.,LTD

Ref #52940 | 03-11-2022 14:17

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Tue 23 Days
Direct
₫6,679,325
Detail:
THC ₫4,536,900 / Cont
BILL ₫1,008,200 / B/L
SEAL ₫252,050 / Cont
TELEX (if any) ₫882,175 / B/L
₫34,026,750 ₫40,706,075 15-11-2022

SMART LINK CO.,LTD

Ref #52644 | 02-11-2022 09:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'HQ Mon/ Thu 38 Days
Transit
₫7,403,265
Detail:
THC ₫4,369,140 / Cont
BILL ₫970,920 / B/L
SEAL ₫242,730 / Cont
ENS ₫970,920 / B/L
TELEX (if any) ₫849,555 / B/L
₫88,596,450 ₫95,999,715 30-11-2022

SMART LINK CO.,LTD

Ref #52631 | 02-11-2022 09:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Direct /
Transit

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Mon/ Sat 5 Days
Direct
₫7,281,900
Detail:
THC ₫4,369,140 / Cont
BILL ₫970,920 / B/L
SEAL ₫242,730 / Cont
AMS ₫849,555 / B/L
TELEX (if any) ₫849,555 / B/L
₫12,986,055 ₫20,267,955 16-11-2022
SMART LINK CO.,LTD
Nguyên Trần (SMART LINK CO.,LTD)