SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

See more >>
SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Ref #12663 | 23-11-2022 13:56

country

Smart Link Logistics CO.,ltd Promotion from HCM-ROTTERDAM 40HC

Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Freight cost: ₫43,944,250/40HQ
Expiry date: 06-12-2022
T/T: 35 Days
ETD:
Notes: THC/BILL/SEAL/ENS/TELEX (if any): 190/40/10/40/35 - Cần thêm thông tin liên hệ em nha: 0794 930 083 (Ngân Smart Link Logistics)
  • Comment
  • Share