SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

See more >>
SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Ref #70321 | 17-04-2023 13:33

country

Shipping service | Mundra - Ho Chi Minh | India-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 16 Days
Transit
₫4,253,400
Detail:
THC ₫3,071,900 / Cont
DOC ₫945,200 / B/L
CLEANING ₫236,300 / Cont
₫5,198,600 ₫9,452,000 30-04-2023
Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 16 Days
Transit
₫5,907,500
Detail:
THC ₫4,489,700 / Cont
DOC ₫945,200 / B/L
CLEANING ₫472,600 / Cont
₫5,434,900 ₫11,342,400 30-04-2023
Mundra
Ho Chi Minh
Mundra, Gujarat, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 16 Days
Transit
₫5,907,500
Detail:
THC ₫4,489,700 / Cont
DOC ₫945,200 / B/L
CLEANING ₫472,600 / Cont
₫5,434,900 ₫11,342,400 30-04-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 6,459 Viewed