SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SMART LINK CO.,LTD

Contact person: Ms. Nguyên Trần

Pos: sale manager

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Thành lập năm 2010, với thế mạnh công ty logistics kết hợp với hải quan và trucking, làm hàng door to door. Hàng nhập các tuyến: China, Nhật Bản, Hàn, Indo, Malay, Thái ( rất mạnh), Mỹ Xuất: Mỹ, Ấn Đ...

See more >>
SMART LINK CO.,LTD

SMART LINK CO.,LTD

Ref #70320 | 17-04-2023 13:29

country

Shipping service | Nhava Sheva - Ho Chi Minh | India-Vietnam (FCL)

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Nhava Sheva
Ho Chi Minh
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 16 Days
Transit
₫4,253,400
Detail:
THC ₫3,071,900 / Cont
DOC ₫945,200 / B/L
CLEANING ₫236,300 / Cont
₫3,544,500 ₫7,797,900 30-04-2023
Nhava Sheva
Ho Chi Minh
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 16 Days
Transit
₫5,907,500
Detail:
THC ₫4,489,700 / Cont
DOC ₫945,200 / B/L
CLEANING ₫472,600 / Cont
₫3,780,800 ₫9,688,300 30-04-2023
Nhava Sheva
Ho Chi Minh
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Mon/ Tue/ Wed/ Thu/ Fri/ Sat/ Sun 16 Days
Transit
₫5,907,500
Detail:
THC ₫4,489,700 / Cont
DOC ₫945,200 / B/L
CLEANING ₫472,600 / Cont
₫3,780,800 ₫9,688,300 30-04-2023
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 181 Viewed