EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Ms. CECILIA THANH

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Ms. CECILIA THANH

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 302 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  • +84 0328109557
  • https://phaata.com/100000000001284

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
7.008.489₫ 987.623₫
Chi tiết
THC 1.399₫ / Kg
AWB 116.575₫ / AWB
AMS 279.780₫ / AWB
MCC 466₫ / Kg
FWB 279.780₫ / AWB
7.996.112₫ 30-06-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Sydney (SYD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Sydney, New South Wales, Australia (SYD)
Thứ 7 1 Ngày
Đi thẳng
21.804.188₫ 987.623₫
Chi tiết
THC 1.399₫ / Kg
AWB 116.575₫ / AWB
AMS 279.780₫ / AWB
MCC 466₫ / Kg
FWB 279.780₫ / AWB
22.791.811₫ 30-06-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6.619.129₫ 987.623₫
Chi tiết
THC 1.399₫ / Kg
AWB 116.575₫ / AWB
AMS 279.780₫ / AWB
MCC 466₫ / Kg
FWB 279.780₫ / AWB
7.606.752₫ 30-06-2022

EVERICH VIETNAM

24-05-2022 13:46

country
NGB-SGN

O/F: USD 920/ 20GP, USD 1740/ 40HQ
CARRIER: CUL
ETD:28-MAY (T/T: 6 DAYS) 
Destination free time 14+7

CONTACT: 0328109557 (MS THANH )

EVERICH VIETNAM

24-05-2022 13:41

country
XMN-SGN

XMN-SGN

POL: Xiamen
POD: HCM
Carrier: COSCO
OF: USD 680/ 1350/ 1350
ETD: Monday
T/T: about 5 days

CONTACT: 0328109557 (MS THANH )

EVERICH VIETNAM

24-05-2022 13:31

country
SGN-MEL

SGN-MEL
+45/+100/+300/+500/+1000: 6.40/ 5.60/ 5.50/ RQT/RQT
QH088 // DIRECT (18:30 - 7:00+1) // SUN

VALID: UNTIL THE END OF MAY

CONTACT: 0328109557 (MS THANH )

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Mumbai (BOM)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Mumbai, Maharashtra, India (BOM)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
16.272.480₫ 843.552₫
Chi tiết
THC 1.392₫ / Kg
AWB 116.000₫ / AWB
AMS 278.400₫ / AWB
Handling 139.200₫ / Shipment
MCC 464₫ / Kg
17.116.032₫ 31-05-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Shanghai (PVG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Shanghai, China (PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
16.516.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
17.490.580₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
8.834.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
9.808.580₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Melbourne (MEL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Melbourne, Victoria, Australia (MEL)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
27.655.200₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
28.629.480₫ 31-03-2022
EVERICH VIETNAM
CECILIA THANH (EVERICH VIETNAM)