EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Ms. CECILIA THANH

Chức vụ: SALE IMPORT

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Ms. CECILIA THANH

Chức vụ: SALE IMPORT

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 302 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  • +84 839912626
  • https://phaata.com/100000000001284

EVERICH VIETNAM

29-09-2021 10:05

country
BOOKING SGN-CPH

 

Dư Booking SGN - CPH (COPENHAGEN)

+300: GIÁ 8.00 USD ALL IN (PALLET)

ETD: 06 OCT - ETA: 12 OCT

CONTACT: 0907260981 (DAVID THIỆN)

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Mumbai (BOM)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Mumbai, Maharashtra, India (BOM)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
16.272.480₫ 843.552₫
Chi tiết
THC 1.392₫ / Kg
AWB 116.000₫ / AWB
AMS 278.400₫ / AWB
Handling 139.200₫ / Shipment
MCC 464₫ / Kg
17.116.032₫ 31-05-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Shanghai (PVG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Shanghai, China (PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
16.516.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
17.490.580₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
8.834.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
9.808.580₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Melbourne (MEL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Melbourne, Victoria, Australia (MEL)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
27.655.200₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
28.629.480₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Osaka (KIX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Osaka, Honshu, Japan (KIX)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
21.893.700₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
22.867.980₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
6.529.700₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
7.503.980₫ 31-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Riyadh (RUH)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Riyadh, Saudi Arabia (RUH)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
21.416.080₫ 832.644₫
Chi tiết
THC 1.374₫ / Kg
AWB 114.500₫ / AWB
AMS 274.800₫ / AWB
Handling 137.400₫ / Shipment
X-RAY 458₫ / Kg
22.248.724₫ 19-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Basra (BSR)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Basra, Iraq (BSR)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
21.416.080₫ 832.644₫
Chi tiết
THC 1.374₫ / Kg
AWB 114.500₫ / AWB
AMS 274.800₫ / AWB
Handling 137.400₫ / Shipment
X-RAY 458₫ / Kg
22.248.724₫ 12-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Labuan (LBU)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Labuan, Malaysia (LBU)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
12.620.190₫ 832.644₫
Chi tiết
THC 1.374₫ / Kg
AWB 114.500₫ / AWB
AMS 274.800₫ / AWB
Handling 137.400₫ / Shipment
X-RAY 458₫ / Kg
13.452.834₫ 12-03-2022

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
8.834.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
MCC 460₫ / Kg
FWB 276.000₫ / AWB
9.808.580₫ 28-02-2022
EVERICH VIETNAM
CECILIA THANH (EVERICH VIETNAM)