Everich VN

Everich VN

Người liên hệ: Mr HIEN NGUYEN

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Everich VN

Người liên hệ: Mr HIEN NGUYEN

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

We are – EVERICH VIETNAM as Master Consolidation in Vietnam with more than 25 year experienced. We have full service provider for FCL/LCL/Air Freight/Warehouse/Trucking/Customs/Logistics/Dangerous & Oversize Goods,.. (export, import) And we...

Xem thêm >>
  • 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 10, Quận Phú Nhuận
  • +84 0365627383
  • https://phaata.com/100000000001297

Everich VN

2021-07-16 17:43

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #12000
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
CFS / CFS
20 Ngày
Đi thẳng
-647.360 2.982.480
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
RR 115.600 VNĐ / CBM
LSS 115.600 VNĐ / CBM
GRI 1.618.400 VNĐ / CBM
FUMI 809.200 VNĐ / Set
2.335.120 30-07-2021

Everich VN

2021-07-16 17:39

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #11999
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Hàng thường
2 Ngày
Đi thẳng
-647.360 739.840
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 231.200 VNĐ / CBM
92.480 31-07-2021

Everich VN

2021-07-16 17:21

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #11998
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Hàng thường
28 Ngày
Đi thẳng
3.699.200 1.803.360
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
Bill fee 462.400 VNĐ / Set
DDC 716.720 VNĐ / CBM
AMS 231.200 VNĐ / Set
EBS 69.360 VNĐ / CBM
5.502.560 31-07-2021