Everich VN

Everich VN

Người liên hệ: Mr HIEN NGUYEN

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Everich VN

Người liên hệ: Mr HIEN NGUYEN

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

We are – EVERICH VIETNAM as Master Consolidation in Vietnam with more than 25 year experienced. We have full service provider for FCL/LCL/Air Freight/Warehouse/Trucking/Customs/Logistics/Dangerous & Oversize Goods,.. (export, import) And we...

Xem thêm >>
  • 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 10, Quận Phú Nhuận
  • +84 0365627383
  • https://phaata.com/100000000001297

Everich VN

18-08-2021 13:18

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #13271
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Keelung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Keelung, Taiwan
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
624.240
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 115.600 VNĐ / CBM
624.240 15-09-2021
Ghi chú:
KHÁCH HÀNG CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO: 0365627383, PHẢN HỒI NGAY LẬP TỨC

Everich VN

18-08-2021 13:18

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #13270
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
CFS / CFS
Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
-647.360 2.982.480
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
RR 115.600 VNĐ / CBM
LSS 115.600 VNĐ / CBM
GRI 1.618.400 VNĐ / CBM
FUMI 809.200 VNĐ / Set
2.335.120 15-09-2021
Ghi chú:
KHÁCH HÀNG CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO: 0365627383, PHẢN HỒI NGAY LẬP TỨC

Everich VN

18-08-2021 13:18

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #13269
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
-647.360 739.840
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 231.200 VNĐ / CBM
92.480 15-09-2021
Ghi chú:
KHÁCH HÀNG CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ ZALO: 0365627383, PHẢN HỒI NGAY LẬP TỨC