CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Người liên hệ: Mr Nguyễn Thao

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Người liên hệ: Mr Nguyễn Thao

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CÔNG TY CP GIAO NHẬN VẬN TẢI AA được thành lập năm 1999, với hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên các tuyến đi Châu Âu và Mỹ. Chúng tôi có hợp đồng với các lines đường hàng không và đường biển, hệ...

Xem thêm >>
  • 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé
  • +84 0903950288
  • https://aalogistics.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17362 | 30-11-2021 09:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'RF Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
7.393.750
Chi tiết
THC 5.460.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
AMS 796.250 VNĐ / Cont
386.750.000 394.143.750 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17361 | 30-11-2021 09:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'RF Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
7.393.750
Chi tiết
THC 5.460.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
AMS 796.250 VNĐ / Cont
291.200.000 298.593.750 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17360 | 30-11-2021 09:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'RF Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
7.393.750
Chi tiết
THC 5.460.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
AMS 796.250 VNĐ / Cont
359.450.000 366.843.750 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17359 | 30-11-2021 09:50

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'RF Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
8.190.000
Chi tiết
THC 5.460.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
AMS 796.250 VNĐ / Cont
268.450.000 276.640.000 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17275 | 26-11-2021 14:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
89.862.500 94.526.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
40'HQ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
178.587.500 184.616.250 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17274 | 26-11-2021 14:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
89.862.500 94.526.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
178.587.500 184.616.250 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17273 | 26-11-2021 14:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
89.862.500 94.526.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'HQ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
178.587.500 184.616.250 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17258 | 26-11-2021 10:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Lisbon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lisbon, Lisboa, Portugal
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
194.512.500 199.176.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Lisbon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lisbon, Lisboa, Portugal
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
340.112.500 346.141.250 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17257 | 26-11-2021 10:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Leixoes
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Leixoes, Porto, Portugal
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
194.512.500 199.176.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Leixoes
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Leixoes, Porto, Portugal
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
363.090.000 369.118.750 15-12-2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI AA

Ref #17256 | 26-11-2021 10:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Gdynia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
4.663.750
Chi tiết
THC 2.730.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
185.412.500 190.076.250 15-12-2021
Ho Chi Minh
> Gdynia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
6.028.750
Chi tiết
THC 4.095.000 VNĐ / Cont
BILL 910.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.500 VNĐ / Cont
TELEX 796.250 VNĐ / Cont
346.937.500 352.966.250 15-12-2021