DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Người liên hệ: Ms. AN NGUYỄN

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Người liên hệ: Ms. AN NGUYỄN

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Ref #10236 | 21-06-2022 15:35

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 38.577₫/ KG
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú: Contact : Ms An ( Jeanie) : 03 33 568 023 , mail : jeanie@dolphinseaair.com
  • Bình luận
  • Chia sẻ

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Ref #10029 | 09-06-2022 10:33

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Hanoi, Vietnam (HAN)
Cước: 16.338₫/ KG
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 1 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: VJ Airline, bay Daily SGN - HAN - SGN
  • Bình luận
  • Chia sẻ

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Ref #33023 | 09-06-2022 10:27

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Hanoi (HAN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
38.978₫
/kg
46.680₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 46.680₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
85.658₫ 30-06-2022
  • Bình luận
  • Chia sẻ

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Ref #19331 | 04-01-2022 12:10

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
Colombo (CMB)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Colombo, Sri Lanka (CMB)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
2.292.000₫
/kg
573.390₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 390₫ / Kg
AWB 114.600₫ / AWB
AMS 229.200₫ / AWB
Handling 229.200₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
2.865.390₫ 09-01-2022
  • Bình luận
  • Chia sẻ

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

31-12-2021 17:30

country
Ngày thành lập gian hàng: 31 Dec 2021
DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP
AN NGUYỄN (DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP)