DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Người liên hệ: Ms AN NGUYỄN

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Người liên hệ: Ms AN NGUYỄN

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 39B TRƯỜNG SƠN, PHƯỜNG 4 , QUẬN TÂN BÌNH
  • +84 28.62647222
  • https://phaata.com/100000000001629

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

Ref #19331 | 04-01-2022 12:10

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (SGN)
> Colombo (CMB)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Colombo, Sri Lanka (CMB)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
17.224.380 638.070
Chi tiết
THC 0 VNĐ / Kg
X-RAY 390 VNĐ / Kg
AWB 114.600 VNĐ / AWB
AMS 229.200 VNĐ / AWB
Handling 229.200 VNĐ / Shipment
VGM 0 VNĐ / Shipment
17.862.450 09-01-2022

DOLPHIN SEA AIR SERVICES CORP

31-12-2021 17:30

country
Ngày thành lập gian hàng: 31 Dec 2021