Dolphin Sea Air Services

Dolphin Sea Air Services

Người liên hệ: Ms Thảo Hoàng

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Dolphin Sea Air Services

Người liên hệ: Ms Thảo Hoàng

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SPEEDY WITH BEST CARE

Xem thêm >>
  • 442 Đội Cấn, Ba Đình
  • +84 0971763888
  • https://dolphinseaair.com/

Dolphin Sea Air Services

Ref #19901 | 11-01-2022 17:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> El Guamache
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
El Guamache, Nueva Esparta, Venezuela
40'GP Thứ 2 48 Ngày
Chuyển tải
6.252.680
Chi tiết
THC 4.107.600 VNĐ / Cont
BILL 798.700 VNĐ / B/L
SEAL 228.200 VNĐ / Cont
Tetex 798.700 VNĐ / B/L
ISPS 319.480 VNĐ / Cont
524.860.000 531.112.680 22-01-2022

Dolphin Sea Air Services

Ref #19954 | 12-01-2022 14:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển (VNĐ)

Phụ phí cảng đi (VNĐ)

Phụ phí cảng đến (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
1.598.800 1.690.160
Chi tiết
THC 182.720 VNĐ / CBM
CFS 342.600 VNĐ / CBM
Bill fee 799.400 VNĐ / Set
CIC 182.720 VNĐ / CBM
LSS 182.720 VNĐ / CBM
3.288.960 31-01-2022

Dolphin Sea Air Services

Ref #19932 | 12-01-2022 10:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Le Havre
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Thứ 5 49 Ngày
Đi thẳng
6.275.500
Chi tiết
THC 4.449.900 VNĐ / Cont
BILL 798.700 VNĐ / B/L
SEAL 228.200 VNĐ / Cont
Tetex 798.700 VNĐ / B/L
376.530.000 382.805.500 17-01-2022

Dolphin Sea Air Services

Ref #19875 | 11-01-2022 14:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shekou
> Hai Phong
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 2 Ngày
Đi thẳng
11.410.000
Chi tiết
THC 4.107.600 VNĐ / Cont
CIC 5.476.800 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 228.200 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / Cont
Handling 798.700 VNĐ / Cont
52.486.000 63.896.000 15-01-2022

Dolphin Sea Air Services

Ref #19808 | 10-01-2022 17:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Tianjin
> Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
7.256.760
Chi tiết
THC 2.738.400 VNĐ / Cont
CIC 2.738.400 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 182.560 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / B/L
Handling 798.700 VNĐ / B/L
51.345.000 58.601.760 12-01-2022
Tianjin
> Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
11.410.000
Chi tiết
THC 4.107.600 VNĐ / Cont
CIC 5.476.800 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 228.200 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / B/L
Handling 798.700 VNĐ / B/L
66.178.000 77.588.000 12-01-2022
Tianjin
> Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 12 Ngày
Chuyển tải
11.410.000
Chi tiết
THC 4.107.600 VNĐ / Cont
CIC 5.476.800 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 228.200 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / B/L
Handling 798.700 VNĐ / B/L
66.178.000 77.588.000 12-01-2022

Dolphin Sea Air Services

Ref #19807 | 10-01-2022 17:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
7.256.760
Chi tiết
THC 2.738.400 VNĐ / Cont
CIC 2.738.400 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 182.560 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / B/L
Handling 798.700 VNĐ / B/L
53.627.000 60.883.760 12-01-2022
Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.410.000
Chi tiết
THC 4.107.600 VNĐ / Cont
CIC 5.476.800 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 228.200 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / B/L
Handling 798.700 VNĐ / B/L
67.319.000 78.729.000 12-01-2022
Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.410.000
Chi tiết
THC 4.107.600 VNĐ / Cont
CIC 5.476.800 VNĐ / Cont
Cleaning Fee 228.200 VNĐ / Cont
D/O 798.700 VNĐ / B/L
Handling 798.700 VNĐ / B/L
67.319.000 78.729.000 12-01-2022

Dolphin Sea Air Services

10-01-2022 14:15

country
Ngày thành lập gian hàng: 10 Jan 2022