SUN VN TRANSPORT CORPORATION

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Mary Huong

Chức vụ: Giám đốc bán hàng

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Mary Huong

Chức vụ: Giám đốc bán hàng

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Thành lập 2003 - chuyên tuyến Mỹ

Xem thêm >>

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #94043 | 19-01-2024 11:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
6.424.600₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
87.275.720₫ 93.700.320₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'GP Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
108.773.420₫ 116.557.070₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
108.773.420₫ 116.557.070₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
45'HQ Thứ 7 35 Ngày
Đi thẳng
8.895.600₫
Chi tiết
THC 5.683.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
115.198.020₫ 124.093.620₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20.095 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #94041 | 19-01-2024 11:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
20'GP Thứ 6 45 Ngày
Đi thẳng
6.424.600₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
120.881.320₫ 127.305.920₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'GP Thứ 6 45 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
151.027.520₫ 158.811.170₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Thứ 6 45 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
151.027.520₫ 158.811.170₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
45'HQ Thứ 6 45 Ngày
Đi thẳng
8.895.600₫
Chi tiết
THC 5.683.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
191.057.720₫ 199.953.320₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 311 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #94040 | 19-01-2024 11:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Detroit
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Detroit, Wayne, Michigan, United States
20'GP Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
6.424.600₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
116.557.070₫ 122.981.670₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Detroit
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Detroit, Wayne, Michigan, United States
40'GP Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
145.467.770₫ 153.251.420₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Detroit
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Detroit, Wayne, Michigan, United States
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
145.467.770₫ 153.251.420₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Detroit
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Detroit, Wayne, Michigan, United States
45'HQ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
8.895.600₫
Chi tiết
THC 5.683.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
183.891.820₫ 192.787.420₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 174 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #94039 | 19-01-2024 10:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 7 48 Ngày
Đi thẳng
6.424.600₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
105.832.930₫ 112.257.530₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 7 48 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
130.295.830₫ 138.079.480₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'HQ Thứ 7 48 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
130.295.830₫ 138.079.480₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
45'HQ Thứ 7 48 Ngày
Đi thẳng
8.895.600₫
Chi tiết
THC 5.683.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
146.036.100₫ 154.931.700₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 172 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #94037 | 19-01-2024 10:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Morgan, Illinois, United States
20'GP Thứ 6 50 Ngày
Đi thẳng
6.424.600₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
105.832.930₫ 112.257.530₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Morgan, Illinois, United States
40'GP Thứ 6 50 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
130.295.830₫ 138.079.480₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Morgan, Illinois, United States
40'HQ Thứ 6 50 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
130.295.830₫ 138.079.480₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Jacksonville
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jacksonville, Morgan, Illinois, United States
45'HQ Thứ 6 50 Ngày
Đi thẳng
8.895.600₫
Chi tiết
THC 5.683.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
156.488.430₫ 165.384.030₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 102 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #94034 | 19-01-2024 09:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
20'GP Thứ 7 32 Ngày
Đi thẳng
6.424.600₫
Chi tiết
THC 3.212.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
86.534.420₫ 92.959.020₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'GP Thứ 7 32 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
107.785.020₫ 115.568.670₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Thứ 7 32 Ngày
Đi thẳng
7.783.650₫
Chi tiết
THC 4.571.350₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
107.785.020₫ 115.568.670₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh
Tacoma
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
45'HQ Thứ 7 32 Ngày
Đi thẳng
8.895.600₫
Chi tiết
THC 5.683.300₫ / Cont
BILL 1.111.950₫ / Cont
SEAL 247.100₫ / Cont
TELEX 864.850₫ / Cont
AMS 988.400₫ / Cont
114.209.620₫ 123.105.220₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 175 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
82.950.000₫ 88.875.000₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
103.332.000₫ 110.442.000₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
103.332.000₫ 110.442.000₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
109.541.400₫ 117.362.400₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 106 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #93600 | 17-01-2024 15:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
101.981.100₫ 107.906.100₫ 31-01-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
125.207.100₫ 132.317.100₫ 31-01-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
125.207.100₫ 132.317.100₫ 31-01-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 7 50 Ngày
Chuyển tải
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
139.356.000₫ 147.177.000₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.029 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Chủ nhật 50 Ngày
Đi thẳng
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
101.981.100₫ 107.906.100₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Chủ nhật 50 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
125.207.100₫ 132.317.100₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Chủ nhật 50 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
125.207.100₫ 132.317.100₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Chủ nhật 50 Ngày
Đi thẳng
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
140.067.000₫ 147.888.000₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.681 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
5.925.000₫
Chi tiết
THC 3.081.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
82.950.000₫ 88.875.000₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
103.332.000₫ 110.442.000₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.110.000₫
Chi tiết
THC 4.266.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
103.332.000₫ 110.442.000₫ 31-01-2024
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 7 24 Ngày
Đi thẳng
7.821.000₫
Chi tiết
THC 4.977.000₫ / Cont
BILL 948.000₫ / Cont
SEAL 237.000₫ / Cont
AMS 948.000₫ / Cont
TELEX 711.000₫ / Cont
109.541.400₫ 117.362.400₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 226 Lượt xem