SUN VN TRANSPORT CORPORATION

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Mary Huong

Chức vụ: Giám đốc bán hàng

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Mary Huong

Chức vụ: Giám đốc bán hàng

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Thành lập 2003 - chuyên tuyến Mỹ

Xem thêm >>

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96899 | 03-04-2024 09:41

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2 25 Ngày
Chuyển tải
6.741.900₫
Chi tiết
THC 3.745.500₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
112.165.240₫ 118.907.140₫ 14-04-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2 25 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
130.243.520₫ 138.983.020₫ 14-04-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 2 25 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
130.243.520₫ 138.983.020₫ 14-04-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 2 25 Ngày
Chuyển tải
9.988.000₫
Chi tiết
THC 6.991.600₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
163.903.080₫ 173.891.080₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.878 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96828 | 02-04-2024 11:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 51 Ngày
Chuyển tải
6.741.900₫
Chi tiết
THC 3.745.500₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
112.165.240₫ 118.907.140₫ 14-04-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 51 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
130.243.520₫ 138.983.020₫ 14-04-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 51 Ngày
Chuyển tải
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
130.243.520₫ 138.983.020₫ 14-04-2024
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Chủ nhật 51 Ngày
Chuyển tải
9.988.000₫
Chi tiết
THC 6.991.600₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
163.903.080₫ 173.891.080₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.060 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96754 | 01-04-2024 11:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
6.741.900₫
Chi tiết
THC 3.745.500₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
112.165.240₫ 118.907.140₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
130.243.520₫ 138.983.020₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
130.243.520₫ 138.983.020₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
9.988.000₫
Chi tiết
THC 6.991.600₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
163.903.080₫ 173.891.080₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 204 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96753 | 01-04-2024 11:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2 24 Ngày
Đi thẳng
6.741.900₫
Chi tiết
THC 3.745.500₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
71.938.570₫ 78.680.470₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2 24 Ngày
Đi thẳng
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
92.039.420₫ 100.778.920₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 2 24 Ngày
Đi thẳng
8.739.500₫
Chi tiết
THC 5.743.100₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
92.039.420₫ 100.778.920₫ 14-04-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 2 24 Ngày
Đi thẳng
9.988.000₫
Chi tiết
THC 6.991.600₫ / Cont
BILL 998.800₫ / Cont
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 998.800₫ / Cont
TELEX 749.100₫ / Cont
115.735.950₫ 125.723.950₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 492 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
497.600
₫/cbm
1.219.120₫
Chi tiết
THC 174.160₫ / CBM
AMS 248.800₫ / Set
CFS 223.920₫ / CBM
Bill fee 497.600₫ / Set
EBS 74.640₫ / CBM
-
1.716.720₫ 16-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 54.452 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96365 | 27-03-2024 08:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Thứ 3 23 Ngày
Đi thẳng
373.200
₫/cbm
1.144.480₫
Chi tiết
THC 174.160₫ / CBM
AMS 248.800₫ / Set
CFS 223.920₫ / CBM
Bill fee 497.600₫ / Set
-
1.517.680₫ 16-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 527 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96057 | 20-03-2024 15:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
7.338.125₫
Chi tiết
THC 5.099.375₫ / Cont
BILL 995.000₫ / B/L
SEAL 248.750₫ / Cont
ACI 995.000₫ / B/L
119.897.500₫ 127.235.625₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.304 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #16721 | 20-03-2024 14:59

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Toronto, Ontario, Canada
Cước: 119.897.500₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2024
T/T: 40 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: .
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 262 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #96007 | 20-03-2024 09:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 6 40 Ngày
Đi thẳng
6.716.250₫
Chi tiết
THC 4.601.875₫ / Cont
BILL 995.000₫ / B/L
SEAL 248.750₫ / Cont
ACI 870.625₫ / B/L
129.723.125₫ 136.439.375₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 104 Lượt xem

SUN VN TRANSPORT CORPORATION Company verify by Phaata

Ref #95563 | 14-03-2024 15:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Jakarta
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Chủ nhật 20 Ngày
Chuyển tải
6.453.200₫
Chi tiết
THC 3.350.700₫ / Cont
BILL 992.800₫ / Cont
SEAL 248.200₫ / Cont
AMS 992.800₫ / Cont
TELEX 868.700₫ / Cont
8.687.000₫ 15.140.200₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.408 Lượt xem