RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Hà Thu

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Hà Thu

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Ratraco Solutions – Đơn vị vận tải Container đường sắt nội địa, quốc tế uy tín, an toàn và giá rẻ.

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.499.936₫ 5.499.936₫ 31-05-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.499.936₫ 5.499.936₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 126.135 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Nai (Trang Bom Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
14.999.918₫ 14.999.918₫ 31-05-2024
Dong Nai (Trang Bom Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
14.999.918₫ 14.999.918₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.971 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Dong Anh Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.130.087₫ 13.130.087₫ 31-05-2024
Ha Noi (Dong Anh Station)
Da Nang (Da Nang Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.130.087₫ 13.130.087₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.729 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Duong (Song Than Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.999.952₫ 17.999.952₫ 31-05-2024
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Duong (Song Than Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.999.952₫ 17.999.952₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.717 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Dong Anh Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
16.879.939₫ 16.879.939₫ 31-05-2024
Ha Noi (Dong Anh Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
16.879.939₫ 16.879.939₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.263 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Duong (Song Than Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.999.865₫ 17.999.865₫ 30-04-2024
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Duong (Song Than Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.999.865₫ 17.999.865₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 599 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.499.952₫ 5.499.952₫ 30-04-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.499.952₫ 5.499.952₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 299.240 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.499.913₫ 12.499.913₫ 30-04-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.499.913₫ 12.499.913₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 917 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Nghe An (Vinh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.249.947₫ 11.249.947₫ 30-04-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Nghe An (Vinh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.249.947₫ 11.249.947₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 905 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Ha Noi (Giap Bat Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Ha Noi (Giap Bat Station), Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.250.082₫ 6.250.082₫ 30-04-2024
Da Nang (Da Nang Port)
Ha Noi (Giap Bat Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Ha Noi (Giap Bat Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.250.082₫ 6.250.082₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.074 Lượt xem