RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT

Giới thiệu

Ratraco Solutions – Đơn vị vận tải Container đường sắt nội địa, quốc tế uy tín, an toàn và giá rẻ.

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Duong (Song Than Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.999.865₫ 17.999.865₫ 30-04-2024
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Duong (Song Than Station)
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.999.865₫ 17.999.865₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 362 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.499.952₫ 5.499.952₫ 30-04-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.499.952₫ 5.499.952₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 159.858 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.499.913₫ 12.499.913₫ 30-04-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.499.913₫ 12.499.913₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 833 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Nghe An (Vinh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.249.947₫ 11.249.947₫ 30-04-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Nghe An (Vinh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.249.947₫ 11.249.947₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 819 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Ha Noi (Giap Bat Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Ha Noi (Giap Bat Station), Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.250.082₫ 6.250.082₫ 30-04-2024
Da Nang (Da Nang Port)
Ha Noi (Giap Bat Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Ha Noi (Giap Bat Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.250.082₫ 6.250.082₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 965 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.250.082₫ 6.250.082₫ 30-04-2024
Da Nang (Da Nang Port)
Ha Noi (Dong Anh Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Ha Noi (Dong Anh Station), Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.250.082₫ 6.250.082₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 888 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Nghe An (Vinh Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
40'GP Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.999.865₫ 4.999.865₫ 30-04-2024
Da Nang (Da Nang Port)
Nghe An (Vinh Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.999.865₫ 4.999.865₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 152 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.249.831₫ 6.249.831₫ 30-04-2024
Da Nang (Da Nang Port)
Binh Duong (Song Than Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Binh Duong (Song Than Station), Binh Duong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.249.831₫ 6.249.831₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 66 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Da Nang (Da Nang Port)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.249.831₫ 6.249.831₫ 30-04-2024
Da Nang (Da Nang Port)
Dong Nai (Trang Bom Station)
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Dong Nai (Trang Bom Station), Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.249.831₫ 6.249.831₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 64 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nghe An (Vinh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
7.499.797₫ 7.499.797₫ 30-04-2024
Nghe An (Vinh Station)
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Nghe An (Vinh Station), Nghe An, Vietnam
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
7.499.797₫ 7.499.797₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 56 Lượt xem