ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #88888 | 14-11-2023 10:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
2.208.600₫
Chi tiết
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
1.227.000₫ 3.435.600₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
2.208.600₫
Chi tiết
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
2.454.000₫ 4.662.600₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
2.208.600₫
Chi tiết
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
2.454.000₫ 4.662.600₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.980 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #88885 | 14-11-2023 10:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
5.447.880₫
Chi tiết
THC 3.239.280₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
3.190.200₫ 8.638.080₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
40'HQ Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
Chuyển tải
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 186 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #88884 | 14-11-2023 10:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Otaru
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Otaru, Hokkaido, Japan
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
Chuyển tải
5.447.880₫
Chi tiết
THC 3.239.280₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
3.190.200₫ 8.638.080₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Otaru
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Otaru, Hokkaido, Japan
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
Chuyển tải
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Otaru
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Otaru, Hokkaido, Japan
40'HQ Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
Chuyển tải
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫ / Cont
BILL 1.104.300₫ / B/L
SEAL 245.400₫ / Cont
TELEX 858.900₫ / B/L
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 123 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #81975 | 11-09-2023 09:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
5.385.720₫
Chi tiết
THC 3.202.320₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
16.375.500₫ 21.761.220₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
7.035.400₫
Chi tiết
THC 4.852.000₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
30.325.000₫ 37.360.400₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 676 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #81981 | 11-09-2023 09:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
5.385.720₫
Chi tiết
THC 3.202.320₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
8.733.600₫ 14.119.320₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
7.035.400₫
Chi tiết
THC 4.852.000₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
13.828.200₫ 20.863.600₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 4 15 Ngày
Đi thẳng
7.035.400₫
Chi tiết
THC 4.852.000₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
13.828.200₫ 20.863.600₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.062 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #81988 | 11-09-2023 10:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
20'GP Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
5.385.720₫
Chi tiết
THC 3.202.320₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
8.733.600₫ 14.119.320₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
40'GP Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
7.035.400₫
Chi tiết
THC 4.852.000₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
13.828.200₫ 20.863.600₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Fremantle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
40'HQ Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
7.035.400₫
Chi tiết
THC 4.852.000₫ / Cont
BILL 1.091.700₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 849.100₫ / Cont
13.828.200₫ 20.863.600₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 361 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #82798 | 19-09-2023 14:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
6.304.210₫
Chi tiết
THC 3.237.960₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / Cont
ENS 858.550₫ / Cont
16.557.750₫ 22.861.960₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
7.972.250₫
Chi tiết
THC 4.906.000₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / Cont
ENS 858.550₫ / Cont
29.436.000₫ 37.408.250₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 2 32 Ngày
Chuyển tải
7.972.250₫
Chi tiết
THC 4.906.000₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / Cont
ENS 858.550₫ / Cont
29.436.000₫ 37.408.250₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 877 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #82779 | 19-09-2023 10:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Callao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Callao, Callao, Peru
20'GP Thứ 2 41 Ngày
Chuyển tải
5.445.660₫
Chi tiết
THC 3.237.960₫ / B/L
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
41.701.000₫ 47.146.660₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Callao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Callao, Callao, Peru
40'GP Thứ 2 41 Ngày
Chuyển tải
7.113.700₫
Chi tiết
THC 4.906.000₫ / B/L
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
46.607.000₫ 53.720.700₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Callao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Callao, Callao, Peru
40'HQ Thứ 2 41 Ngày
Chuyển tải
7.113.700₫
Chi tiết
THC 4.906.000₫ / B/L
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
46.607.000₫ 53.720.700₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.010 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #82776 | 19-09-2023 10:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Manzanillo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
20'GP Thứ 7 30 Ngày
Chuyển tải
5.445.660₫
Chi tiết
THC 3.237.960₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
41.701.000₫ 47.146.660₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Manzanillo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
40'GP Thứ 7 30 Ngày
Chuyển tải
7.113.700₫
Chi tiết
THC 4.906.000₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
46.607.000₫ 53.720.700₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Manzanillo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
40'HQ Thứ 7 30 Ngày
Chuyển tải
7.113.700₫
Chi tiết
THC 4.906.000₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
46.607.000₫ 53.720.700₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 553 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #82769 | 19-09-2023 10:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
5.445.660₫
Chi tiết
THC 3.237.960₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / B/L
SEAL 245.300₫ / Cont
TELEX 858.550₫ / B/L
15.208.600₫ 20.654.260₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 264 Lượt xem