ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
88888 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 4 9 Ngày
2.208.600₫
Chi tiết
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
1.227.000₫ 3.435.600₫ 30-11-2023
88888 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 4 9 Ngày
2.208.600₫
Chi tiết
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
2.454.000₫ 4.662.600₫ 30-11-2023
88888 Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
2.208.600₫
Chi tiết
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
2.454.000₫ 4.662.600₫ 30-11-2023
88885 Ho Chi Minh
> Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
5.447.880₫
Chi tiết
THC 3.239.280₫
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
3.190.200₫ 8.638.080₫ 30-11-2023
88885 Ho Chi Minh
> Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
88885 Ho Chi Minh
> Fukuyama
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Fukuyama, Hiroshima, Japan
40'HQ Thứ 6/ Thứ 7 18 Ngày
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
88884 Ho Chi Minh
> Otaru
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Otaru, Hokkaido, Japan
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
5.447.880₫
Chi tiết
THC 3.239.280₫
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
3.190.200₫ 8.638.080₫ 30-11-2023
88884 Ho Chi Minh
> Otaru
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Otaru, Hokkaido, Japan
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
88884 Ho Chi Minh
> Otaru
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Otaru, Hokkaido, Japan
40'HQ Thứ 6/ Thứ 7 15 Ngày
7.116.600₫
Chi tiết
THC 4.908.000₫
BILL 1.104.300₫
SEAL 245.400₫
TELEX 858.900₫
4.908.000₫ 12.024.600₫ 30-11-2023
81975 Ho Chi Minh
> Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Thứ 6 18 Ngày
5.385.720₫
Chi tiết
THC 3.202.320₫
BILL 1.091.700₫
SEAL 242.600₫
TELEX 849.100₫
16.375.500₫ 21.761.220₫ 30-09-2023
  • Hiển thị