ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
75435 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
20'GP Chủ nhật 22 Ngày
6.198.920₫
Chi tiết
THC 3.123.120₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
26.617.500₫ 32.816.420₫ 30-06-2023
75435 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'GP Chủ nhật 22 Ngày
7.807.800₫
Chi tiết
THC 4.732.000₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
33.124.000₫ 40.931.800₫ 30-06-2023
75434 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 19 Ngày
6.198.920₫
Chi tiết
THC 3.123.120₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
26.617.500₫ 32.816.420₫ 30-06-2023
75434 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 19 Ngày
7.807.800₫
Chi tiết
THC 4.732.000₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
33.124.000₫ 40.931.800₫ 30-06-2023
75433 Ho Chi Minh
> Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
20'GP Thứ 6 33 Ngày
6.198.920₫
Chi tiết
THC 3.123.120₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
37.264.500₫ 43.463.420₫ 30-06-2023
75433 Ho Chi Minh
> Charleston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Charleston, Charleston, South Carolina, United States
40'GP Thứ 6 33 Ngày
7.807.800₫
Chi tiết
THC 4.732.000₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
53.235.000₫ 61.042.800₫ 30-06-2023
75431 Ho Chi Minh
> Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
20'GP Thứ 6 30 Ngày
6.198.920₫
Chi tiết
THC 3.123.120₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
37.264.500₫ 43.463.420₫ 30-06-2023
75431 Ho Chi Minh
> Norfolk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Norfolk, Norfolk City, Virginia, United States
40'GP Thứ 6 30 Ngày
7.807.800₫
Chi tiết
THC 4.732.000₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
53.235.000₫ 61.042.800₫ 30-06-2023
75430 Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 6 34 Ngày
6.198.920₫
Chi tiết
THC 3.123.120₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
37.264.500₫ 43.463.420₫ 30-06-2023
75430 Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 6 34 Ngày
7.807.800₫
Chi tiết
THC 4.732.000₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
AMS 946.400₫
Telex 828.100₫
53.235.000₫ 61.042.800₫ 30-06-2023
  • Hiển thị  
ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD
Thomas Truong (ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD)