ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
98837 Ho Chi Minh
> Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 3 22 Ngày
6.187.023₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
43.283.700₫ 49.470.723₫ 20-05-2024
98837 Ho Chi Minh
> Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
40'GP Thứ 3 22 Ngày
7.256.385₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
62.379.450₫ 69.635.835₫ 20-05-2024
98835 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 14 Ngày
6.187.023₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
20.368.800₫ 26.555.823₫ 20-05-2024
98835 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 14 Ngày
7.205.463₫
Chi tiết
THC 4.913.973₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
28.007.100₫ 35.212.563₫ 20-05-2024
98721 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Kennebec, Maine, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 38 Ngày
7.205.463₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
AMS 1.018.440₫
TLX 891.135₫
90.641.160₫ 97.846.623₫ 15-05-2024
98721 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Kennebec, Maine, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 38 Ngày
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
AMS 1.018.440₫
TLX 891.135₫
112.028.400₫ 120.303.225₫ 15-05-2024
98721 Ho Chi Minh
> Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Kennebec, Maine, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 38 Ngày
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
AMS 1.018.440₫
TLX 891.135₫
112.028.400₫ 120.303.225₫ 15-05-2024
98751 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
6.187.023₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
3.819.150₫ 10.006.173₫ 20-05-2024
98751 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
7.256.385₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
TLX 891.135₫
5.346.810₫ 12.603.195₫ 20-05-2024
98777 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 29 Ngày
7.205.463₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫
BILL 1.145.745₫
SEAL 254.610₫
AMS 1.018.440₫
TLX 891.135₫
90.641.160₫ 97.846.623₫ 18-05-2024
  • Hiển thị