ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Thomas Truong

Chức vụ: director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Thomas Truong

Chức vụ: director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>
  • 5th Floor, Kicotrans Building, 20 Sông Thao, Ward 2, Tan Binh Dist.
  • +84 (84-8)35472228
  • http://atlvietnam.com.vn

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

2020-12-08 16:01

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 19 Ngày
Chuyển tải
5.864.040
Chi tiết
DOC 1.047.150 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
WSA 1.512.550 VNĐ / Cont
thc 3.071.640 VNĐ / Cont
32.578.000 38.442.040 31-12-2020
Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 19 Ngày
Chuyển tải
8.377.200
Chi tiết
DOC 1.047.150 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
WSA 3.025.100 VNĐ / Cont
thc 4.072.250 VNĐ / Cont
58.175.000 66.552.200 31-12-2020
DJ Shipping Lines

Thùy Anh Thân NVOCC chuyên tuyến India , China, Sing , Malay ...Liên hệ: 0763030127 (Ms . Thuy Anh) email: docs1.hph@djshippingline.com

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

2020-12-03 17:17

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Hamburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
20'GP Thứ 6 26 Ngày
Đi thẳng
2.094.300
Chi tiết
DOC 1.047.150 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
ens 814.450 VNĐ / Cont
60.502.000 62.596.300 31-12-2020
Ghi chú:
sapce on 18 DEC

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

2020-12-03 14:49

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
2.327.000
Chi tiết
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
isps 349.050 VNĐ / Cont
ams 814.450 VNĐ / B/L
71.671.600 73.998.600 14-12-2020
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
2.327.000
Chi tiết
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
isps 349.050 VNĐ / Cont
ams 814.450 VNĐ / B/L
89.589.500 91.916.500 14-12-2020
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
2.327.000
Chi tiết
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
isps 349.050 VNĐ / Cont
ams 814.450 VNĐ / B/L
89.589.500 91.916.500 14-12-2020
Ghi chú:
sapce and equipment available