ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

Người liên hệ: Mr Thomas Truong

Chức vụ: director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

5
1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>
  • 5th Floor, Kicotrans Building, 20 Sông Thao, Ward 2, Tan Binh Dist.
  • (84-8)35472228
  • http://atlvietnam.com.vn

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

2020-09-16 14:13

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
4.886.700
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
AMS 930.800 VNĐ / B/L
83.772.000 88.658.700 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
6.282.900
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 930.800 VNĐ / B/L
104.715.000 110.997.900 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
6.282.900
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 930.800 VNĐ / B/L
104.715.000 110.997.900 30-09-2020
Khác

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

2020-09-16 14:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
4.654.000
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
69.810.000 74.464.000 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
6.050.200
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
87.262.500 93.312.700 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Long Beach
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
6.050.200
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
87.262.500 93.312.700 30-09-2020
Khác

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

2020-09-16 14:10

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Honolulu
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States
20'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
4.654.000
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 2.792.400 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
69.810.000 74.464.000 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Honolulu
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States
40'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
6.050.200
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
76.791.000 82.841.200 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Honolulu
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States
40'HQ Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
6.050.200
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
76.791.000 82.841.200 30-09-2020
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Honolulu
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Honolulu, Honolulu, Hawaii, United States
45'HQ Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
6.050.200
Bao gồm
DOC 930.800 VNĐ / B/L
SLF 232.700 VNĐ / Cont
THC 4.188.600 VNĐ / Cont
AMS 698.100 VNĐ / B/L
97.734.000 103.784.200 30-09-2020
Khác