ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98837 | 11-05-2024 10:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
20'GP Thứ 3 22 Ngày
Chuyển tải
6.187.023₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
43.283.700₫ 49.470.723₫ 20-05-2024
Ho Chi Minh
Bahrain
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bahrain, Bahrain
40'GP Thứ 3 22 Ngày
Chuyển tải
7.256.385₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
62.379.450₫ 69.635.835₫ 20-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.231 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98835 | 11-05-2024 09:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
6.187.023₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
20.368.800₫ 26.555.823₫ 20-05-2024
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 14 Ngày
Đi thẳng
7.205.463₫
Chi tiết
THC 4.913.973₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
28.007.100₫ 35.212.563₫ 20-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 329 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98721 | 09-05-2024 14:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Kennebec, Maine, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 38 Ngày
Chuyển tải
7.205.463₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
AMS 1.018.440₫ / B/L
TLX 891.135₫ / B/L
90.641.160₫ 97.846.623₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Kennebec, Maine, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 38 Ngày
Chuyển tải
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
AMS 1.018.440₫ / B/L
TLX 891.135₫ / B/L
112.028.400₫ 120.303.225₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Oakland
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Kennebec, Maine, United States
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 38 Ngày
Chuyển tải
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
AMS 1.018.440₫ / B/L
TLX 891.135₫ / B/L
112.028.400₫ 120.303.225₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.138 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98751 | 10-05-2024 09:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
6.187.023₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
3.819.150₫ 10.006.173₫ 20-05-2024
Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
7.256.385₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
5.346.810₫ 12.603.195₫ 20-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.448 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98777 | 10-05-2024 14:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
7.205.463₫
Chi tiết
THC 3.895.533₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
AMS 1.018.440₫ / B/L
TLX 891.135₫ / B/L
90.641.160₫ 97.846.623₫ 18-05-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 29 Ngày
Đi thẳng
8.274.825₫
Chi tiết
THC 4.964.895₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
AMS 1.018.440₫ / B/L
TLX 891.135₫ / B/L
112.028.400₫ 120.303.225₫ 18-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.432 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98356 | 07-05-2024 15:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Đi thẳng
7.077.046₫
Chi tiết
THC 3.894.921₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / B/L
SEAL 254.570₫ / Cont
AMS 1.018.280₫ / B/L
Handling fee 763.710₫ / B/L
84.771.810₫ 91.848.856₫ 17-05-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 35 Ngày
Đi thẳng
8.095.326₫
Chi tiết
THC 4.913.201₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / B/L
SEAL 254.570₫ / Cont
AMS 1.018.280₫ / B/L
Handling fee 763.710₫ / B/L
105.137.410₫ 113.232.736₫ 17-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.103 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98414 | 08-05-2024 11:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
2.291.490₫
Chi tiết
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
5.092.200₫ 7.383.690₫ 19-05-2024
Ho Chi Minh
Port Klang (West Port)
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
2.291.490₫
Chi tiết
BILL 1.145.745₫ / B/L
SEAL 254.610₫ / Cont
TLX 891.135₫ / B/L
6.365.250₫ 8.656.740₫ 19-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.405 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #97944 | 26-04-2024 14:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 4 20 Ngày
Chuyển tải
6.160.836₫
Chi tiết
THC 3.869.616₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / Cont
19.857.240₫ 26.018.076₫ 16-05-2024
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Thứ 4 20 Ngày
Chuyển tải
7.204.614₫
Chi tiết
THC 4.913.394₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / Cont
27.494.640₫ 34.699.254₫ 16-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 522 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #97953 | 26-04-2024 15:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
6.160.836₫
Chi tiết
THC 3.869.616₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / B/L
4.582.440₫ 10.743.276₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 3/ Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
7.255.530₫
Chi tiết
THC 4.964.310₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / B/L
5.855.340₫ 13.110.870₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.135 Lượt xem

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #98156 | 03-05-2024 14:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
6.186.294₫
Chi tiết
THC 3.895.074₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / B/L
34.368.300₫ 40.554.594₫ 19-05-2024
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
7.382.820₫
Chi tiết
THC 5.091.600₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / B/L
54.734.700₫ 62.117.520₫ 19-05-2024
Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
7.382.820₫
Chi tiết
THC 5.091.600₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
TLX 891.030₫ / B/L
54.734.700₫ 62.117.520₫ 19-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 962 Lượt xem