ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44290 | 16-09-2022 16:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New Orleans
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 49 Ngày
Chuyển tải
6.201.540₫
Chi tiết
THC 3.124.440₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
157.642.200₫ 163.843.740₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
New Orleans
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 49 Ngày
Chuyển tải
7.337.700₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
175.158.000₫ 182.495.700₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44983 | 21-09-2022 15:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Atlanta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 45 Ngày
Đi thẳng
7.381.100₫
Chi tiết
THC 4.285.800₫ / Cont
BILL 1.071.450₫ / B/L
SEAL 238.100₫ / Cont
AMS 952.400₫ / B/L
TELEX 833.350₫ / B/L
187.146.600₫ 194.527.700₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44489 | 19-09-2022 10:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hamburg
Hai Phong
Hamburg, Hamburg, Germany
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 40 Ngày
Đi thẳng
7.929.450₫
Chi tiết
THC 4.142.250₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
Clearning Fee 473.400₫ / Cont
CIC 2.248.650₫ / Cont
27.220.500₫ 35.149.950₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44306 | 16-09-2022 17:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 6/ Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
6.201.540₫
Chi tiết
THC 3.124.440₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
50.890.500₫ 57.092.040₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 6/ Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
7.337.700₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
73.377.000₫ 80.714.700₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44472 | 19-09-2022 09:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Binh Duong (Binh Duong Port)
Long Beach
Binh Duong (Binh Duong Port), Binh Duong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4 22 Ngày
Đi thẳng
6.201.540₫
Chi tiết
THC 3.124.440₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
44.973.000₫ 51.174.540₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44585 | 19-09-2022 15:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Seattle
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
3.313.800₫
/cbm
2.059.290₫
Chi tiết
THC 189.360₫ / CBM
AMS 236.700₫ / Set
CFS 473.400₫ / CBM
Bill fee 1.065.150₫ / Set
EBS 94.680₫ / CBM
-
5.373.090₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #42009 | 05-09-2022 11:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Busan
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 3 9 Ngày
Đi thẳng
6.254.000₫
Chi tiết
THC 4.130.000₫ / Cont
BILL 1.062.000₫ / B/L
SEAL 236.000₫ / Cont
TELEX 826.000₫ / B/L
20.060.000₫ 26.314.000₫ 30-09-2022

Please contact me. Tel: (+84) 0917763824Email : nanno@atlvietnam.com.vn

booking giá huỷ diệt

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #43531 | 13-09-2022 15:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 5/ Chủ nhật 39 Ngày
Đi thẳng
6.201.540₫
Chi tiết
THC 3.124.440₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
129.474.900₫ 135.676.440₫ 30-09-2022
Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 39 Ngày
Đi thẳng
7.456.050₫
Chi tiết
THC 4.378.950₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
184.626.000₫ 192.082.050₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #43546 | 13-09-2022 15:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 24 Ngày
Đi thẳng
6.201.540₫
Chi tiết
THC 3.124.440₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / Cont
55.151.100₫ 61.352.640₫ 30-09-2022
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 24 Ngày
Đi thẳng
7.408.710₫
Chi tiết
THC 4.331.610₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / Cont
80.478.000₫ 87.886.710₫ 30-09-2022

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Ref #44179 | 16-09-2022 09:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 37 Ngày
Đi thẳng
6.201.540₫
Chi tiết
THC 3.124.440₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
119.533.500₫ 125.735.040₫ 30-09-2022
Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 6 37 Ngày
Đi thẳng
7.337.700₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / B/L
TELEX 828.450₫ / B/L
170.424.000₫ 177.761.700₫ 30-09-2022
ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD
Thomas Truong (ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD)
=