ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

ATLANTIC TRADING AND LOGISTIC CO.,LTD Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Thomas Truong

Chức vụ: Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Atlantic Log. cung cấp cho bạn giải pháp logistic toàn diện, đặc biệt đối với hàng đi MỸ.

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Oakland, Alameda, California, United States
Cước: 23.058.750₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-04-2023
T/T: 29 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 113 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 42.552.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 14-04-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: 15/04/2023
Ghi chú:
Please contact :sales@kgwatlantic.com.vn Ms.Gia for more infomation
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 373 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 91.960.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-10-2022
T/T: 30 Ngày
ETD: 20-10-22
Ghi chú:
BOOKING ONHAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 225 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 129.474.900₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2022
T/T: 39 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 118 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 55.151.100₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2022
T/T: 24 Ngày
ETD: Thứ 2
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 97 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 80.365.800₫/40HQ
Hiệu lực đến: 15-09-2022
T/T: 22 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 87 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 55.624.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 14-09-2022
T/T: 22 Ngày
ETD: 21-09-2022
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 74 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Tacoma, Pierce, Washington, United States
Cước: 135.355.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 21 Ngày
ETD: 22/08/2022
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 119 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 155.298.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 40 Ngày
ETD: 22/08/2022
Ghi chú:
HOT PROMOTION
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 212 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Charleston, Suffolk, Massachusetts, United States
Cước: 157.768.650₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-08-2022
T/T: 40 Ngày
ETD: 22-08-2022
Ghi chú:
BOOKING ON HAND
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 139 Lượt xem
 • Hiển thị