RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

Xem thêm >>

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #13810 | 24-03-2023 09:21

country
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 252.841.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 26 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: Khởi hành tại Ga Yên Viên
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #13612 | 14-03-2023 13:25

country
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 252.841.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 26 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: Khởi hành tại Ga Yên Viên
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65534 | 14-03-2023 13:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Hamburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Hamburg, Hamburg, Germany
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.473.610₫
Chi tiết
THC 2.741.080₫ / Cont
BILL 614.380₫ / Cont
SEAL 118.150₫ / Cont
219.759.000₫ 223.232.610₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65533 | 14-03-2023 13:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Duisburg
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Duisburg, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Germany
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫ / Cont
BILL 614.380₫ / Cont
SEAL 118.150₫ / Cont
219.759.000₫ 223.138.090₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65532 | 14-03-2023 13:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
197.872.000₫ 201.281.120₫ 31-03-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
197.872.000₫ 201.281.120₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65531 | 14-03-2023 13:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
271.606.380₫ 274.984.040₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
271.606.380₫ 274.984.040₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65530 | 14-03-2023 13:18

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
Đi thẳng
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫ / Cont
BILL 614.380₫ / Cont
SEAL 118.150₫ / Cont
252.841.000₫ 256.220.090₫ 31-03-2023
Ha Noi
Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
Đi thẳng
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫ / Cont
BILL 614.380₫ / Cont
SEAL 118.150₫ / Cont
252.841.000₫ 256.220.090₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65037 | 08-03-2023 11:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
218.612.800₫ 222.021.920₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
218.612.800₫ 222.021.920₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #65036 | 08-03-2023 11:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
197.872.000₫ 201.281.120₫ 31-03-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
197.872.000₫ 201.281.120₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #13537 | 08-03-2023 10:59

country
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 197.872.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 20 Ngày
ETD:
Ghi chú: đã bao gồm phí lấy hàng tại các khu lân cận Hà Nội. Liên hệ check LCC
 • Bình luận
 • Chia sẻ
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED
Oanh Nguyễn (RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED)