RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
75341 Ho Chi Minh
> Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
23.053.280₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫
BILL 619.840₫
SEAL 119.200₫
Trucking 19.644.160₫
205.024.000₫ 228.077.280₫ 30-06-2023
75341 Ho Chi Minh
> Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
23.053.280₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫
BILL 619.840₫
SEAL 119.200₫
Trucking 19.644.160₫
205.024.000₫ 228.077.280₫ 30-06-2023
75223 Yen Phong
> Binh Duong
Yen Phong, Bac Ninh, Vietnam
Binh Duong, Binh Duong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
16.987.880₫ 16.987.880₫ 30-06-2023
75223 Yen Phong
> Binh Duong
Yen Phong, Bac Ninh, Vietnam
Binh Duong, Binh Duong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
16.987.880₫ 16.987.880₫ 30-06-2023
74792 Ha Noi
> Ulaanbaator
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
2.054.940₫
Chi tiết
THC 1.322.720₫
BILL 614.120₫
SEAL 118.100₫
64.955.000₫ 67.009.940₫ 30-06-2023
74792 Ha Noi
> Ulaanbaator
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫
BILL 614.120₫
SEAL 118.100₫
129.910.000₫ 133.287.660₫ 30-06-2023
74792 Ha Noi
> Ulaanbaator
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫
BILL 614.120₫
SEAL 118.100₫
129.910.000₫ 133.287.660₫ 30-06-2023
74791 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫
BILL 619.840₫
SEAL 119.200₫
205.024.000₫ 208.433.120₫ 30-06-2023
74791 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫
BILL 619.840₫
SEAL 119.200₫
205.024.000₫ 208.433.120₫ 30-06-2023
74785 Ho Chi Minh
> Ha Noi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
21.001.200₫ 21.001.200₫ 30-06-2023
  • Hiển thị  
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED
Oanh Nguyễn (RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED)