RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
94362 Hai Phong
> Tashkent
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
9.376.460₫
Chi tiết
THC 2.647.180₫
BILL 593.760₫
SEAL 123.700₫
Trucking 6.011.820₫
209.053.000₫ 218.429.460₫ 15-02-2024
94362 Hai Phong
> Tashkent
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
9.376.460₫
Chi tiết
THC 2.647.180₫
BILL 593.760₫
SEAL 123.700₫
Trucking 6.011.820₫
209.053.000₫ 218.429.460₫ 15-02-2024
75677 Ha Noi
> Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
3.384.810₫
Chi tiết
THC 2.651.040₫
BILL 615.420₫
SEAL 118.350₫
229.599.000₫ 232.983.810₫ 30-06-2023
75677 Ha Noi
> Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.384.810₫
Chi tiết
THC 2.651.040₫
BILL 615.420₫
SEAL 118.350₫
229.599.000₫ 232.983.810₫ 30-06-2023
75676 Dong Anh
> Moscow
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
198.492.000₫ 201.871.090₫ 30-06-2023
75676 Dong Anh
> Moscow
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
198.492.000₫ 201.871.090₫ 30-06-2023
75675 Gia Lam
> Moscow
Gia Lam, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
198.492.000₫ 201.871.090₫ 30-06-2023
75675 Gia Lam
> Moscow
Gia Lam, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
198.492.000₫ 201.871.090₫ 30-06-2023
75674 Ho Chi Minh
> Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
22.117.680₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
Trucking 18.738.590₫
198.492.000₫ 220.609.680₫ 30-06-2023
75674 Ho Chi Minh
> Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
22.117.680₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
Trucking 18.738.590₫
198.492.000₫ 220.609.680₫ 30-06-2023
  • Hiển thị