CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quốc Hà

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
96763 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
3.345.980₫
Chi tiết
THC 2.646.820₫
BILL 574.310₫
SEAL 124.850₫
168.547.500₫ 171.893.480₫ 30-04-2024
96763 Ha Noi
> Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
3.345.980₫
Chi tiết
THC 2.646.820₫
BILL 574.310₫
SEAL 124.850₫
168.547.500₫ 171.893.480₫ 30-04-2024
95546 Ha Noi
> Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
3.374.160₫
Chi tiết
THC 2.654.670₫
BILL 595.440₫
SEAL 124.050₫
183.594.000₫ 186.968.160₫ 31-03-2024
95546 Ha Noi
> Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
3.374.160₫
Chi tiết
THC 2.654.670₫
BILL 595.440₫
SEAL 124.050₫
183.594.000₫ 186.968.160₫ 31-03-2024
94362 Hai Phong
> Tashkent
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
9.376.460₫
Chi tiết
THC 2.647.180₫
BILL 593.760₫
SEAL 123.700₫
Trucking 6.011.820₫
209.053.000₫ 218.429.460₫ 15-02-2024
94362 Hai Phong
> Tashkent
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
9.376.460₫
Chi tiết
THC 2.647.180₫
BILL 593.760₫
SEAL 123.700₫
Trucking 6.011.820₫
209.053.000₫ 218.429.460₫ 15-02-2024
75677 Ha Noi
> Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
3.384.810₫
Chi tiết
THC 2.651.040₫
BILL 615.420₫
SEAL 118.350₫
229.599.000₫ 232.983.810₫ 30-06-2023
75677 Ha Noi
> Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
3.384.810₫
Chi tiết
THC 2.651.040₫
BILL 615.420₫
SEAL 118.350₫
229.599.000₫ 232.983.810₫ 30-06-2023
75676 Dong Anh
> Moscow
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
198.492.000₫ 201.871.090₫ 30-06-2023
75676 Dong Anh
> Moscow
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫
BILL 614.380₫
SEAL 118.150₫
198.492.000₫ 201.871.090₫ 30-06-2023
  • Hiển thị