CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quốc Hà

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (RATRACO) Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Quốc Hà

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

Xem thêm >>
Nơi đi: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 140.145.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 29 Ngày
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Ghi chú:
Qúy khách hàng cần đi tuyến Russia liên hệ em để đuọc tư vấn thêm các thủ tục đi sang Moscow, Moskovskaja, Russia bằng vỏ SOC: 0906354247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 178 Lượt xem
Nơi đi: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 112.098.800₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 18 Ngày
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Ghi chú:
Qúy khách hàng cần đi tuyến Kazakhstan liên hệ em để đuọc tư vấn thêm các thủ tục đi sang Almaty/ Kazakhstan bằng vỏ SOC: 0906354247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 165 Lượt xem
Nơi đi: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 112.050₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Ghi chú:
Qúy khách hàng cần đi tuyến Kazakhstan liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 156 Lượt xem
Nơi đi: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Minsk, Minskaja, Belarus
Cước: 198.510₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 28 Ngày
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật
Ghi chú:
Qúy khách hàng cần đi tuyến belaus liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 138 Lượt xem
Nơi đi: Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 173.277.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 26 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Qúy khách hàng cần đi tuyến moscow nga liên hệ em để em tư vấn thêm: 0906354247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 199 Lượt xem
Nơi đi: Me Linh, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Di An, Binh Duong, Vietnam
Cước: 30.606.720₫/40RF
Hiệu lực đến: 30-04-2024
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 449 Lượt xem
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 168.547.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-04-2024
T/T: 20 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 333 Lượt xem
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Moscow, Moskovskaja, Russia
Cước: 183.594.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 30-04-2024
T/T: 25 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 275 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Tashkent, Uzbekistan
Cước: 209.053.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 15-02-2024
T/T: 35 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 256 Lượt xem
Nơi đi: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Tashkent, Uzbekistan
Cước: 209.053.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 15-02-2024
T/T: 35 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 60 Lượt xem
 • Hiển thị