RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

Xem thêm >>

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #75341 | 08-06-2023 15:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
23.053.280₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
Trucking 19.644.160₫ / Cont
205.024.000₫ 228.077.280₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
23.053.280₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
Trucking 19.644.160₫ / Cont
205.024.000₫ 228.077.280₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #75223 | 07-06-2023 15:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Yen Phong
Binh Duong
Yen Phong, Bac Ninh, Vietnam
Binh Duong, Binh Duong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
16.987.880₫ 16.987.880₫ 30-06-2023
Yen Phong
Binh Duong
Yen Phong, Bac Ninh, Vietnam
Binh Duong, Binh Duong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
16.987.880₫ 16.987.880₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #74792 | 02-06-2023 13:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Ulaanbaator
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
2.054.940₫
Chi tiết
THC 1.322.720₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
64.955.000₫ 67.009.940₫ 30-06-2023
Ha Noi
Ulaanbaator
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
129.910.000₫ 133.287.660₫ 30-06-2023
Ha Noi
Ulaanbaator
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
129.910.000₫ 133.287.660₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #14727 | 02-06-2023 13:54

country
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 205.024.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 20 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: đã bao gồm phí lấy hàng tại các khu lân cận Hà Nội. Liên hệ 0903 811 247
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Công ty Vận Tải Phước An

Nguyen Duong bạn cho mình xin cước HCM - Đà Nẵng Cont 40'hc với ạ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #74791 | 02-06-2023 13:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
205.024.000₫ 208.433.120₫ 30-06-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
205.024.000₫ 208.433.120₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #74785 | 02-06-2023 10:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Ha Noi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
21.001.200₫ 21.001.200₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Ha Noi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
21.001.200₫ 21.001.200₫ 30-06-2023
Ho Chi Minh
Ha Noi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
45'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
22.491.150₫ 22.491.150₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #74783 | 02-06-2023 10:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Cu Chi
Vinh Phuc
Cu Chi, Ho Chi Minh, Vietnam
Vinh Phuc, Vinh Phuc, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
14.994.100₫ 14.994.100₫ 30-06-2023
Cu Chi
Vinh Phuc
Cu Chi, Ho Chi Minh, Vietnam
Vinh Phuc, Vinh Phuc, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
17.997.650₫ 17.997.650₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #73034 | 10-05-2023 15:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
251.789.200₫ 255.166.860₫ 31-05-2023
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.377.660₫
Chi tiết
THC 2.645.440₫ / Cont
BILL 614.120₫ / Cont
SEAL 118.100₫ / Cont
251.789.200₫ 255.166.860₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #73033 | 10-05-2023 15:18

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 26 Ngày
Đi thẳng
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫ / Cont
BILL 614.380₫ / Cont
SEAL 118.150₫ / Cont
236.300.000₫ 239.679.090₫ 31-05-2023
Ha Noi
Moscow
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Hàng ngày 26 Ngày
Đi thẳng
3.379.090₫
Chi tiết
THC 2.646.560₫ / Cont
BILL 614.380₫ / Cont
SEAL 118.150₫ / Cont
236.300.000₫ 239.679.090₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #73032 | 10-05-2023 15:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
205.024.000₫ 208.433.120₫ 31-05-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
3.409.120₫
Chi tiết
THC 2.670.080₫ / Cont
BILL 619.840₫ / Cont
SEAL 119.200₫ / Cont
205.024.000₫ 208.433.120₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED
Oanh Nguyễn (RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED)