CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Hưởng Ngô

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Người liên hệ: Ms. Hưởng Ngô

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

RATRACO là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu kho hàng...

Xem thêm >>

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #100258 | 05-06-2024 08:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Anh
Moscow
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 26 Ngày
Đi thẳng
3.309.540₫
Chi tiết
THC 2.647.632₫ / Cont
BILL 560.076₫ / Cont
SEAL 101.832₫ / Cont
218.938.800₫ 222.248.340₫ 30-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 612 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #102330 | 13-07-2024 11:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Ulaanbaator
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
2.571.460₫
Chi tiết
THC 1.349.380₫ / Cont
BILL 585.580₫ / Cont
SEAL 127.300₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 509.200₫ / Cont
66.196.000₫ 68.767.460₫ 31-07-2024
Ho Chi Minh
Ulaanbaator
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ulaanbaator, Ulaanbaatar, Mongolia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
3.997.220₫
Chi tiết
THC 2.571.460₫ / Cont
BILL 585.580₫ / Cont
SEAL 127.300₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 712.880₫ / Cont
113.297.000₫ 117.294.220₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #102329 | 13-07-2024 11:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ha Noi (Yen Vien Station)
Pingxiang
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Pingxiang, Chongzuo, Guangxi, China
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
2.571.460₫
Chi tiết
THC 1.349.380₫ / Cont
BILL 585.580₫ / Cont
SEAL 127.300₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 509.200₫ / Cont
9.343.820₫ 11.915.280₫ 31-07-2024
Ha Noi (Yen Vien Station)
Pingxiang
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Pingxiang, Chongzuo, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
3.997.220₫
Chi tiết
THC 2.571.460₫ / Cont
BILL 585.580₫ / Cont
SEAL 127.300₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 712.880₫ / Cont
11.507.920₫ 15.505.140₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101970 | 09-07-2024 09:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
5.040.684₫
Chi tiết
THC 3.385.914₫ / Cont
BILL 941.946₫ / Cont
SEAL 203.664₫ / Cont
Telex fee 509.160₫ / Cont
146.383.500₫ 151.424.184₫ 31-07-2024
Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
6.873.660₫
Chi tiết
THC 5.218.890₫ / Cont
BILL 941.946₫ / Cont
SEAL 203.664₫ / Cont
Telex fee 509.160₫ / Cont
248.215.500₫ 255.089.160₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 167 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101977 | 09-07-2024 09:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 18 Ngày
Chuyển tải
4.073.280₫
Chi tiết
THC 2.673.090₫ / Cont
BILL 585.534₫ / Cont
SEAL 127.290₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 687.366₫ / Cont
200.176.254₫ 204.249.534₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 557 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101976 | 09-07-2024 09:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 18 Ngày
Chuyển tải
4.073.280₫
Chi tiết
THC 2.673.090₫ / Cont
BILL 585.534₫ / Cont
SEAL 127.290₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 687.366₫ / Cont
200.176.254₫ 204.249.534₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 57.177 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101973 | 09-07-2024 09:19

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
4.047.822₫
Chi tiết
THC 2.647.632₫ / Cont
BILL 585.534₫ / Cont
SEAL 127.290₫ / Cont
Liff on - Liff off at Yen Vien 687.366₫ / Cont
254.910.954₫ 258.958.776₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.112 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101646 | 06-07-2024 09:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Vinh
Trang Bom
Vinh, Nghe An, Vietnam
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.502.022₫
Chi tiết
THC 1.502.022₫ / Cont
16.904.112₫ 18.406.134₫ 31-07-2024
Vinh
Trang Bom
Vinh, Nghe An, Vietnam
Trang Bom, Dong Nai, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.502.022₫
Chi tiết
THC 1.502.022₫ / Cont
16.904.112₫ 18.406.134₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 47.349 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101645 | 06-07-2024 09:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Vinh
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Vinh, Nghe An, Vietnam
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.832.976₫
Chi tiết
THC 1.832.976₫ / Cont
13.136.328₫ 14.969.304₫ 31-07-2024
Vinh
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Vinh, Nghe An, Vietnam
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.832.976₫
Chi tiết
THC 1.832.976₫ / Cont
13.136.328₫ 14.969.304₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.266 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101609 | 05-07-2024 10:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Anh
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.323.816₫
Chi tiết
THC 1.323.816₫ / Cont
12.499.878₫ 13.823.694₫ 31-07-2024
Binh Dinh (Dieu Tri Station)
Dong Anh
Binh Dinh (Dieu Tri Station), Binh Dinh, Vietnam
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
1.323.816₫
Chi tiết
THC 1.323.816₫ / Cont
12.499.878₫ 13.823.694₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17.728 Lượt xem

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI RATRACO Company verify by Phaata

Ref #101608 | 05-07-2024 10:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dong Anh
Da Nang (Da Nang Station)
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
1.018.320₫
Chi tiết
THC 1.018.320₫ / Cont
13.110.870₫ 14.129.190₫ 31-07-2024
Dong Anh
Da Nang (Da Nang Station)
Dong Anh, Ha Noi, Vietnam
Da Nang (Da Nang Station), Da Nang, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
1.018.320₫
Chi tiết
THC 1.018.320₫ / Cont
13.110.870₫ 14.129.190₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.489 Lượt xem