RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Oanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

RATRACO SOLUTIONS là một công ty cung cấp dịch vụ logicstics, dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, dịch vụ khai báo hải quan, bốc xếp, đóng góp, lưu...

Xem thêm >>

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15928 | 24-11-2023 13:58

country
Nơi đi: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Almaty, Almaty, Kazakhstan
Cước: 115.900.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 17 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: Chi tiết liên hệ 0903 811 247
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #89423 | 24-11-2023 13:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
2.049.600₫
Chi tiết
THC 1.342.000₫ / Cont
BILL 585.600₫ / Cont
SEAL 122.000₫ / Cont
115.900.000₫ 117.949.600₫ 31-12-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
3.513.600₫
Chi tiết
THC 2.806.000₫ / Cont
BILL 585.600₫ / Cont
SEAL 122.000₫ / Cont
167.140.000₫ 170.653.600₫ 31-12-2023
Ha Noi
Almaty
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
3.513.600₫
Chi tiết
THC 2.806.000₫ / Cont
BILL 585.600₫ / Cont
SEAL 122.000₫ / Cont
167.140.000₫ 170.653.600₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15865 | 14-11-2023 14:01

country
Nơi đi: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Beijing, Beijing, Beijing, China
Cước: 48.491.040₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: CY: GA Đại Hồng Môn Tỉnh Bắc KinhChi tiết liên hệ 0903 811 247. Door Door liên hệ
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88905 | 14-11-2023 14:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
2.061.360₫
Chi tiết
THC 1.349.700₫ / Cont
BILL 588.960₫ / Cont
SEAL 122.700₫ / Cont
48.491.040₫ 50.552.400₫ 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
40'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
3.460.140₫
Chi tiết
THC 2.748.480₫ / Cont
BILL 588.960₫ / Cont
SEAL 122.700₫ / Cont
57.055.500₫ 60.515.640₫ 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Beijing
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Beijing, Beijing, Beijing, China
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
3.460.140₫
Chi tiết
THC 2.748.480₫ / Cont
BILL 588.960₫ / Cont
SEAL 122.700₫ / Cont
57.055.500₫ 60.515.640₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #15864 | 14-11-2023 13:56

country
Nơi đi: Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Nơi đến: Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Cước: 52.761.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Tối thiểu 2 cont 20, Khởi hành tại Ga Yên Viên, chi tiết liên hệ 0903 811 247 (có Zalo).
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88904 | 14-11-2023 13:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
20'GP Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
2.061.360₫
Chi tiết
THC 1.349.700₫ / Cont
BILL 588.960₫ / Cont
SEAL 122.700₫ / Cont
52.761.000₫ 54.822.360₫ 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'GP Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
3.460.140₫
Chi tiết
THC 2.748.480₫ / Cont
BILL 588.960₫ / Cont
SEAL 122.700₫ / Cont
61.988.040₫ 65.448.180₫ 30-11-2023
Ha Noi (Yen Vien Station)
Tianjin
Ha Noi (Yen Vien Station), Ha Noi, Vietnam
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
40'HQ Chủ nhật 10 Ngày
Đi thẳng
3.460.140₫
Chi tiết
THC 2.748.480₫ / Cont
BILL 588.960₫ / Cont
SEAL 122.700₫ / Cont
61.988.040₫ 65.448.180₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88078 | 08-11-2023 13:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
23.333.520₫
Chi tiết
THC 2.647.080₫ / Cont
BILL 588.240₫ / Cont
SEAL 122.550₫ / Cont
Trucking 19.975.650₫ / Cont
192.403.500₫ 215.737.020₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Tashkent
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
23.333.520₫
Chi tiết
THC 2.647.080₫ / Cont
BILL 588.240₫ / Cont
SEAL 122.550₫ / Cont
Trucking 19.975.650₫ / Cont
192.403.500₫ 215.737.020₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #88077 | 08-11-2023 13:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ha Noi
Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'GP Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
3.357.870₫
Chi tiết
THC 2.647.080₫ / Cont
BILL 588.240₫ / Cont
SEAL 122.550₫ / Cont
192.403.500₫ 195.761.370₫ 30-11-2023
Ha Noi
Tashkent
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Tashkent, Uzbekistan
40'HQ Hàng ngày 35 Ngày
Đi thẳng
3.357.870₫
Chi tiết
THC 2.647.080₫ / Cont
BILL 588.240₫ / Cont
SEAL 122.550₫ / Cont
192.403.500₫ 195.761.370₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #86614 | 30-10-2023 14:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
5.036.760₫
Chi tiết
THC 1.333.260₫ / Cont
BILL 592.560₫ / Cont
SEAL 123.450₫ / Cont
158.386.350₫ 163.423.110₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
22.344.450₫
Chi tiết
THC 2.641.830₫ / Cont
BILL 592.560₫ / Cont
SEAL 123.450₫ / Cont
171.595.500₫ 193.939.950₫ 30-11-2023
Ho Chi Minh
Almaty
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
22.344.450₫
Chi tiết
THC 2.641.830₫ / Cont
BILL 592.560₫ / Cont
SEAL 123.450₫ / Cont
171.595.500₫ 193.939.950₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

RATRACO SOLUTIONS TRANSPORT COMPANY LIMITED Company verify by Phaata

Ref #86613 | 30-10-2023 14:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
35.405.460₫
Chi tiết
THC 1.333.260₫ / Cont
BILL 592.560₫ / Cont
SEAL 123.450₫ / Cont
Trucking 33.356.190₫ / Cont
159.620.850₫ 195.026.310₫ 30-11-2023
Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
36.714.030₫
Chi tiết
THC 2.641.830₫ / Cont
BILL 592.560₫ / Cont
SEAL 123.450₫ / Cont
Trucking 33.356.190₫ / Cont
171.595.500₫ 208.309.530₫ 30-11-2023
Buon Ma Thuot
Almaty
Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam
Almaty, Almaty, Kazakhstan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
36.714.030₫
Chi tiết
THC 2.641.830₫ / Cont
BILL 592.560₫ / Cont
SEAL 123.450₫ / Cont
Trucking 33.356.190₫ / Cont
171.595.500₫ 208.309.530₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ