CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CIMC ZHENHUA logistics is belong to CIMC group in China. CIMC is a global group and famous brand in the world. CIMC Logistics Development Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of CHINA Central Group, headquartered in Tianjin Binhai New Area, is t...

Xem thêm >>
CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Ref #13157 | 09-01-2023 16:33

country

BOOKING ON HAND

Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Xingang, Xingang, Tianjin, China
Cước: 15.366.000₫/40RF
Hiệu lực đến: 31-01-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: Để biết thêm thông tin chi tiết booking liên hệ zalo: 0973543691
  • Bình luận
  • Chia sẻ
CIMC WETRANS VIET NAM
JOYCE NGUYEN (CIMC WETRANS VIET NAM )