CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
75201 Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
1.183.000₫
Chi tiết
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
709.800₫ 1.892.800₫ 30-06-2023
75201 Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
1.183.000₫
Chi tiết
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
1.419.600₫ 2.602.600₫ 30-06-2023
75201 Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
1.183.000₫
Chi tiết
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
1.419.600₫ 2.602.600₫ 30-06-2023
70797 Ho Chi Minh
> Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
1.184.500₫
Chi tiết
BILL 947.600₫
SEAL 236.900₫
1.184.500₫ 2.369.000₫ 30-04-2023
70338 Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
1.892.800₫
Chi tiết
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
ams 709.800₫
946.400₫ 2.839.200₫ 30-04-2023
70338 Ho Chi Minh
> Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
1.892.800₫
Chi tiết
BILL 946.400₫
SEAL 236.600₫
ams 709.800₫
1.419.600₫ 3.312.400₫ 30-04-2023
70009 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
4.015.400₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
13.699.600₫ 17.715.000₫ 30-04-2023
67729 Ho Chi Minh
> Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
20'GP Thứ 4 30 Ngày
4.373.400₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫
BILL 1.063.800₫
SEAL 236.400₫
40.188.000₫ 44.561.400₫ 30-04-2023
65097 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
4.059.600₫
Chi tiết
THC 2.865.600₫
BILL 955.200₫
SEAL 238.800₫
10.268.400₫ 14.328.000₫ 31-03-2023
65097 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
5.492.400₫
Chi tiết
THC 4.298.400₫
BILL 955.200₫
SEAL 238.800₫
19.820.400₫ 25.312.800₫ 31-03-2023
  • Hiển thị  
CIMC WETRANS VIET NAM
JOYCE NGUYEN (CIMC WETRANS VIET NAM )