CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CIMC WETRANS VIET NAM

Người liên hệ: Ms. JOYCE NGUYEN

Chức vụ: SALES EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CIMC ZHENHUA logistics is belong to CIMC group in China. CIMC is a global group and famous brand in the world. CIMC Logistics Development Co., Ltd. is a wholly-owned subsidiary of CHINA Central Group, headquartered in Tianjin Binhai New Area, is t...

Xem thêm >>
CIMC WETRANS VIET NAM

CIMC WETRANS VIET NAM

Ref #64886 | 07-03-2023 11:36

country

Dịch vụ vận chuyển | Viet Tri - Fremantle | Vietnam-Australia (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Viet Tri
Fremantle
Viet Tri, Phu Tho, Vietnam
Fremantle, Western Australia, Australia
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
4.057.900₫
Chi tiết
THC 2.864.400₫ / Cont
BILL 954.800₫ / Cont
SEAL 238.700₫ / Cont
12.651.100₫ 16.709.000₫ 31-03-2023
  • Bình luận
  • Chia sẻ
CIMC WETRANS VIET NAM
JOYCE NGUYEN (CIMC WETRANS VIET NAM )