AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #45331 | 22-09-2022 16:17

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Chicago (ORD)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
-
233.556₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 396₫ / Kg
AWB 116.580₫ / AWB
AMS 116.580₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
233.556₫ 29-09-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 63.711 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10878 | 28-07-2022 09:33

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 142.130₫/ KG
Hiệu lực đến: 01-08-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN,, DEL,PVG,...
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 503 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #37789 | 28-07-2022 09:31

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Chicago (ORD)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
-
466.466₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 466₫ / Kg
AWB 233.000₫ / AWB
AMS 233.000₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
466.466₫ 01-08-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 37.367 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10117 | 13-06-2022 16:52

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Los Angeles, California, United States (LAX)
Cước: 131.100₫/ KG
Hiệu lực đến: 20-06-2022
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 236 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10068 | 10-06-2022 10:25

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 167.976₫/ KG
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 175 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9855 | 01-06-2022 10:30

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 184.307₫/ KG
Hiệu lực đến: 08-06-2022
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: HAN-ORD daily
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 187 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #30067 | 12-05-2022 13:46

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
-
230.300₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 115.150₫ / AWB
AMS 115.150₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
230.300₫ 19-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 110.412 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #30065 | 12-05-2022 13:44

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Amsterdam (AMS)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
-
230.300₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 115.150₫ / AWB
AMS 115.150₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
230.300₫ 19-05-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.976 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9214 | 18-04-2022 09:40

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Cước: 109.632₫/ KG
Hiệu lực đến: 25-04-2022
T/T: 3 Ngày
ETD: 1-5 days depend on destination
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 294 Lượt xem

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #26202 | 05-04-2022 14:46

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 0 Ngày
Đi thẳng
165.133
₫/kg
228.788₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 388₫ / Kg
AWB 114.200₫ / AWB
AMS 114.200₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
393.921₫ 12-04-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 85.917 Lượt xem