AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Số 9 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
  • +84 0967979298
  • https://phaata.com/100000000001939

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10117 | 13-06-2022 16:52

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Los Angeles, California, United States (LAX)
Cước: 131.100₫/KG
Hiệu lực đến: 20-06-2022
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10068 | 10-06-2022 10:25

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 167.976₫/KG
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9855 | 01-06-2022 10:30

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 184.307₫/KG
Hiệu lực đến: 08-06-2022
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: HAN-ORD daily

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #30067 | 12-05-2022 13:46

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
17.307.045₫ 230.300₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 115.150₫ / AWB
AMS 115.150₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
17.537.345₫ 19-05-2022

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #30065 | 12-05-2022 13:44

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Amsterdam (AMS)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
18.460.848₫ 230.300₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 115.150₫ / AWB
AMS 115.150₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
18.691.148₫ 19-05-2022

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9214 | 18-04-2022 09:40

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Cước: 109.632₫/KG
Hiệu lực đến: 25-04-2022
T/T: 3 Ngày
ETD: 1-5 days depend on destination
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #26202 | 05-04-2022 14:46

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 0 Ngày
Đi thẳng
10.298.556₫ 293.243₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 388₫ / Kg
AWB 114.200₫ / AWB
AMS 114.200₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
10.591.799₫ 12-04-2022

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #26100 | 04-04-2022 14:56

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 0 Ngày
Đi thẳng
10.298.556₫ 293.243₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 388₫ / Kg
AWB 114.200₫ / AWB
AMS 114.200₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
10.591.799₫ 11-04-2022

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9074 | 05-04-2022 14:46

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 54.816₫/KG
Hiệu lực đến: 12-04-2022
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: Booking daily From Han to Incheon

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9006 | 01-04-2022 10:58

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 63.952₫/KG
Hiệu lực đến: 30-04-2022
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú: Booking daily From Han to Incheon
AWOT Global Logistics Vietnam
Thế Anh Nguyễn (AWOT Global Logistics Vietnam)