AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 142.130₫/KG
Hiệu lực đến: 01-08-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Booking daily From Han to EU, US, ICN,, DEL,PVG,...
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 500 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Los Angeles, California, United States (LAX)
Cước: 131.100₫/KG
Hiệu lực đến: 20-06-2022
T/T: 8 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Booking daily From Han to EU, US, ICN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 236 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 167.976₫/KG
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Booking daily From Han to EU, US, ICN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 175 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 184.307₫/KG
Hiệu lực đến: 08-06-2022
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
HAN-ORD daily
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 187 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Cước: 109.632₫/KG
Hiệu lực đến: 25-04-2022
T/T: 3 Ngày
ETD: 1-5 days depend on destination
Ghi chú:
Booking daily From Han to EU, US, ICN
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 294 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 54.816₫/KG
Hiệu lực đến: 12-04-2022
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Booking daily From Han to Incheon
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 279 Lượt xem
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 63.952₫/KG
Hiệu lực đến: 30-04-2022
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Booking daily From Han to Incheon
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 254 Lượt xem
 • Hiển thị