AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9855 | 01-06-2022 10:30

country

HAN - ORD

Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 184.307₫/KG
Hiệu lực đến: 08-06-2022
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: HAN-ORD daily
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 187 Lượt xem