AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #9214 | 18-04-2022 09:40

country

HAN - FRA, AMS

Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Cước: 109.632₫/KG
Hiệu lực đến: 25-04-2022
T/T: 3 Ngày
ETD: 1-5 days depend on destination
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 294 Lượt xem