AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Người liên hệ: Mr. Thế Anh Nguyễn

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

AWOT Global Logistics Vietnam

AWOT Global Logistics Vietnam

Ref #10068 | 10-06-2022 10:25

country

HAN - ORD

Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Chicago, Illinois, United States (ORD)
Cước: 167.976₫/KG
Hiệu lực đến: 30-06-2022
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: Booking daily From Han to EU, US, ICN
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 175 Lượt xem